SoCaTel

Wat houdt het project in?

Fontys is een van de partners in het SoCaTel onderzoeksproject. Dit project betreft het ontwerpen van zorg en welzijnsvoorzieningen in een Europese context (5 landen). De trend is namelijk dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen en om deze trend te ondersteunen is er subsidie toegekend voor het creëren van een platform waar gezamenlijke zorg en welzijnsvoorzieningen aangeboden worden. Dit platform dient in co-creatie ontwikkeld te worden wat betekent dat de ouderen en andere stakeholders nadrukkelijk betrokken worden in het ontwerp (design) van het platform. Fontys is gevraagd om in februari 2018 de handleiding voor co-creatie samen te stellen op basis van (wetenschappelijke) literatuur, expertise en onderzoekservaringen. Fontys ontwikkelt het platform niet zelf maar levert de input hoe en waaraan het platform dient te voldoen (functionele eisen). De ontwikkeling en vormgeving van het platform is toebedeeld aan een andere partner in de SoCaTel groep. SoCaTel stelt dan ook een aanpak voor die zich aanpast aan de ouder wordende generatie in Europa, door in het algemeen de toegankelijkheid, flexibiliteit, efficiëntie, transparantie en overdraagbaarheid van sociale- en zorgvoorzieningen te verbeteren vanuit een integraal zorgvisiemodel. In bijvoorbeeld focusgroepen kunnen en worden stakeholders in Nederland betrokken (co-creatie) bij het project waarbij de handleiding als instrument gebruikt wordt. De samenstelling van de focusgroepen (= diverse stakeholders) staat nu nog niet vast en is onderdeel van de opzet van de focusgroepen. Nadrukkelijk wordt informatie verzameld van de doelgroep ouderen met diverse achtergronden (dementie, CVA, Parkinson, de kwetsbare oudere, etc.).

English translation:

SoCaTel will cater to the needs of the growing ageing populations in Europe by overall improving the accessibility, responsiveness, efficiency and transparency of social and care services, focusing on long-term care. SoCaTel will create, implement and pilot a multi-module/multi-stakeholder platform, which fosters ageing-in- place in a friendly environment and community. This platform, based on past project results such as OASIS and its open government platform Ozwillo, will facilitate end-users’ free choice of government and non-government long-term care services according to their needs, and will empower citizens’ voices and their representatives to champion their causes. Users, public services and innovators will collaborate throughout the process, from design through to development and testing, and onto implementation – facilitating the co-creation of novel services to address emerging needs and opportunities, while encouraging bottom-up innovation. SoCaTel will use governmental and private data sources, via links to platforms such as UniversAAL and PERLIS elderly supervision system, thus also creating additional business opportunities. The SoCaTel approach and platform will be piloted in 4 countries, involving service users, government authorities, universities and the private sector: Spain, Finland, Hungary and Ireland, thus covering different welfare state models and addressing different challenges and cultural settings. SoCaTel puts forward solid frameworks for co-creation, impact assessment, ethics and change management, promoting a smooth introduction of co-creation approaches into public administration. The outputs of the project will be a range of services co-created during the pilots and ready to be deployed. The SoCaTel technological platform will be released as open source, facilitating its uptake by public authorities across Europe, as well as creating business opportunities to the SoCaTel SMEs and to third parties.

Sfeerafbeelding Fontys

The SoCaTel project

Sfeerafbeelding Fontys
Bezoek website

Partners

Klik hier

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

Dr. Yvonne van Zaalen

Associate Lector Fontys Paramedisch

y.vanzaalen@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys