Sprint naar content
Project

Landelijk Expertisecentrum PO-VO

Kennisdeling en kennisontwikkeling vormt het hart van het Landelijk Expertisecentrum PO-VO (LEPOVO). Het gezamenlijk optrekken van werkveld, opleiding en wetenschap rondom het volgen en stimuleren van een doorgaande ontwikkeling met gelijke kansen voor acht- tot veertienjarigen. Samen wordt verkend wat dat betekent voor zowel de beroeps- als opleidingspraktijk. Met betrokken partijen halen wij relevante onderwerpen en thema’s voor kennisdeling en kennisontwikkeling op. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan de verdere verbetering van het (opleidings)onderwijs voor acht- tot veertienjarigen.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Linda van den Bergh is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Anders sturen op kansengelijkheid. Samen met leraren, opleiders en onderzoekers brengen we kennis, goede praktijkvoorbeelden en vragen voor onderzoek samen. Er zijn al verschillende voorbeelden van brede brugklassen en pilots voor 10-14 onderwijs. Welke kennis en inzichten leveren deze voorbeelden en pilots op? Wat betekent een latere selectie voor de kansen en ontwikkeling van verschillende groepen leerlingen, bijvoorbeeld voor laag- en hoogpresterende leerlingen? Wat zijn effectieve manieren om te differentiëren in een brede brugklas, niet alleen met het ook op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar ook voor hun sociale en persoonsontwikkeling? Wat vraagt het van onderwijsprofessionals en leidinggevenden om de overgang van po naar vo soepel en kansrijk te laten plaatsvinden? Dit zijn voorbeelden van vragen die binnen LEPOVO centraal staan.


Contact

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit