Sprint naar content

Leven Lang Ontwikkelen

Het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen van Fontys is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat zich richt op het leven lang leren en ontwikkelen van werkende professionals. Onze kracht is dat we verbinding zoeken op drie niveaus: die van het individu, van de organisatie en van het netwerk eromheen. Immers, werkgevers en regionale samenwerkingspartners spelen een cruciale rol in leven lang ontwikkelen. Door met hen samen te onderzoeken, leren en innoveren, dragen we bij aan een duurzame regio, samenleving, werk en eigen gezondheid en geluk. Dat is waar we het voor doen.

Sfeerafbeelding Fontys

Onze kennis, jouw groei

De onderzoekslijnen op drie niveaus zijn uniek in Nederland. Er is geen ander onderzoekscentrum dat op zoveel verschillende niveaus onderzoek doet naar Leven Lang Ontwikkelen. Samen met een enthousiaste en gedreven groep lectoraten en onderzoekers biedt dit de kans om samen met ondernemers aan de slag te gaan.
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys


PROFESSIONAL

Ontwikkelen als professional

Wat is er nodig om professionals meer controle te geven over hun eigen leer- en ontwikkelingsproces (LLO)? En hoe kunnen we hen hierbij ondersteunen (óók voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt)?

Sfeerafbeelding Fontys


ORGANISATIES

Als organisatie leren en innoveren

Op welke manier kan er binnen een organisatie een cultuur worden gecreëerd en doorgevoerd die zich richt op leren en innoveren?

Sfeerafbeelding Fontys


NETWERKEN

Samenwerken en leren van netwerken

Hoe kunnen we de integratie van leren, werken en innoveren in regio's verbeteren? Welke voordelen heeft dit en voor wie?

Leading Lector Marian Thunnissen
Sfeerafbeelding Fontys

Samen sterker: Raad van Advies

Om impact te maken in de samenleving, relevante vraagstukken te onderzoeken en kwaliteit te borgen werken we nauw samen met onze raad van advies:

Ivka Orbon (Directeur Brabant Advies) | Marjolein Schooleman (Procesmanager Kennis voor Brabant) | Monique Lemaire (Manager Leerwerkloket Zuidoost-Brabant/Huis naar Werk) | Frits Swinkels (Directeur Vrededael Advies – VNO-NCW) | Nicole Swinkels (Directielid Huijbregtsgroep) | Lilian Halsema (Hoofd Onderwijsbeleid Technische Universiteit Eindhoven) | Dick Sweitser (Programmamanager LLO Vereniging Hogescholen) | Martyntje Brink en Ingrid Berens (Programmamanager Human Capital - Midpoint Brabant) | Astrid van Deelen (Manager Onderwijs en Arbeidsmarkt -Brainport Development) | Ella Hueting (Directeur Fontys Engineering) | Ronald Philipsen (Directeur Fontys Marketing en Communicatie en Programmadirecteur LLO) | Olivia Kramers (Voorzitter RvA, Penvoerend directeur Kenniscentrum LLO en Directeur Fontys HRM en Toegepaste Psychologie)