Sprint naar content

Hbo Thematafel Sleuteltechnologieën + Digitalisering

TERUGBLIK NETWERKEVENEMENT 9 APRIL

Op dinsdag 9 april vond het derde netwerkevenement plaats voor hogeschool-onderzoekers georganiseerd vanuit de Hbo Thematafel Sleuteltechnologieën + Digitalisering. Dit keer bij De Haagse Hogeschool (HHS) – vestiging Delft. Na de rondleidingen langs de drie technieklabs (nanotechnologie, fotonica en smart sustainable manufacturing) en een warm welkom door lector Steven Bolte, ging het plenaire programma van start voor de vijftig deelnemers. Centraal stonden de thema’s fotonica, nanotechnologie en quantumtechnologie, mede vanwege de prominente plek van deze thema’s in de Nationale Technologiestrategie (NTS).

Netwerkevenement toont kansen voor praktijkgericht onderzoek in fotonica en aanverwante technologieën
Quantumtechnologie

Lodewijk Arntzen (HHS) schetste ons in vogelvlucht hoe duizelingwekkend krachtiger de wereld van computing wordt als quantumtechnologie nog verder kan worden opgeschaald. En wat de Haagse al doet met haar partners in het programma Quantum Delta NL. Download hier de presentatie.

Chiptechnologie

Cas Damen (Saxion) schetste vervolgens een wereld aan innovaties op het vlak van chiptechnologie (computerchips, microfluïdica, mems etc.) en hoe Saxion samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen onderzoek uitvoert die van waarde is voor de industrie. Download hier de presentatie. Er ligt volgens Lodewijk en Cas een zee aan kansen voor praktijkgericht onderzoek, zeker als onderdeel van de NTS.

Lectorenplatform FONQT

Het goede nieuws is dat het nieuwe Lectorenplatform FONQT hier ook bij gaat ondersteunen met leden uit vijf startende hogescholen: HvA, Saxion, De Haagse Hogeschool, Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool. Martin Teitsma (HvA) gaf als voorzitter van FONQT de ambities van het kersverse Lectorenplatform door, die deze ochtend voor het eerst had vergaderd. We hopen hier nog veel van te horen!

Publinova

Verder zijn we geïnformeerd door SURF over Publinova – een online platform om informatie (resultaten) over praktijkgericht onderzoek te delen. Vanaf 2026 zal dit platform voor alle hogescholen en overige geïnteresseerden beschikbaar zijn als onderdeel van de dienstverlening van SURF. Als de beloftes waar worden gemaakt hebben we daarmee een online hulpmiddel om elkaar en elkaars werk te vinden. Download hier de presentatie.

Professionaliseren

Vervolgens voerde Martin Bennink, voorzitter van Lectorenplatform DAS, een gesprek met de aanwezigen: hoe kunnen we professionaliseren en elkaar versterken? Wat kunnen we standaardiseren? Zinvolle vragen werden gesteld, onder andere naar de verschillende fundamenten en methodes van onderzoek, en suggesties werden gedaan, maar consensus werd nog niet gevonden. Er is een grote diversiteit in aanpak. Download hier de presentatie.

Voorlopig blijft het praktische antwoord dat de 'community' die we als Thematafel steeds sterker maken, kansen voor samenwerking biedt door elkaar gewoon goed te kennen, herkennen en erkennen. Stap voor stap bouwen we verder zoals bij het volgende netwerkevenement in oktober in Zwolle, waar we aandacht aan het thema digitalisering willen geven.

Ali Ghaffarinejad, onderzoeker bij de Sensors & Smart Systems group van de Hanzehogeschool vertelde wat de aanwezigheid bij het Netwerkevenement voor hem betekende: "I enjoyed it a lot and engaged in talking/networking with a wonderful group of scientists. I was very eager to come and get familiar with the Haagse Hogeschool research and explore the potential collaborations. I am a strong believer in the power of face-to-face talks and discussions among scientists to set grounds for meaningful collaborations."

Samenhang tussen NTS, KIA Sleuteltechnologieën en KIA Digitalisering

Met de komst van de KIA Digitalisering (KIA D) is er meer aandacht voor de zeven digitale technieken (DIT's genoemd) binnen de familie van sleuteltechnologieën. De KIA Sleuteltechnologieën (KIA ST) gaat gewoon door met haar werk en daarmee zijn KIA ST en KIA D complementair geworden. De Nationale Technologiestrategie (NTS) prioriteert een subset van in totaal tien technologieën, geselecteerd uit beide KIA's. Dat er nu dus verschillende lijsten zijn van de grote overkoepelende familie van 44 sleuteltechnologieën, waarvan er tien in de NTS worden geprioriteerd, en een deel binnen de KIA ST en een ander deel binnen de KIA D wordt gestimiuleerd, is soms even lastig te overzien. Het goede nieuws is dat er nu twee KIA's bezig zijn met techniekontwikkeling en -toepassing. Ook mag in beide KIA's het praktijkgericht onderzoek van de hogescholen een essentiële rol spelen om de technologie- en innovatieambities tot wasdom te brengen. Erik Knol van Regieorgaan SIA gaf op het Netwerkevenement een korte samenvatting van de status en de verschillende technologielijsten. Klik hier voor de link naar de presentatie. Klik hier voor de presentatie.

Evaluatieformulier

Was je aanwezig op 9 april, dan vragen we je om het evaluatieformulier in te vullen. In oktober 2024 staat een nieuw netwerkevenement op de planning en met jullie feedback kunnen we wederom zorgen voor een interessant programma. 

Alvast dank voor het invullen!

Groet,
Kernteam Hbo Thematafel Sleuteltechnologieën

Evaluatieformulier

Klik hier om het formulier in te vullen

Terugblik Netwerkevenement 14.11 - HvA

Het overkoepelende thema van het Netwerkevenement op 14 november 2023 bij de Hogeschool van Amsterdam was de Nationale Technologie Strategie. Ruim vijftig onderzoekers en geïnteresseerden in onderzoek en innovatie kwamen samen in het techniek-gebouw van de Hogeschool van Amsterdam om deel te nemen aan de landelijke netwerkbijeenkomst van de Hbo Thematafel Sleuteltechnologieën.Geleyn Meijer, voorzitter van het CvB van de HvA, opende de bijeenkomst met recente ontwikkelingen op het vlak van praktijkgericht onderzoek in de Sleuteltechnologieën: de lijst van 44 sleuteltechnologieën, het KIC Convenant, nieuwe KIA Digitalisering en last but not least: een top-down Nationale Technologie Strategie (NTS) door het ministerie van EZK. Ethiek hoort erbijMet een “Ik ben ontzettend boos!” brak lector Nanda Piersma van de HvA vervolgens in haar keynote een lans om voortaan veel beter na te denken bij de ontwikkeling van een nieuwe technologie. Ethiek hoort erbij. Denk goed na over de impact van wat je maakt en beschikbaar stelt met IT. Koen Vermeer van Holland High Tech heeft uit de doeken gedaan hoe de negen prioritaire onderwerpen van de NTS in relatie staan tot de sleuteltechnologieënlijst en dat zo’n dertien sleuteltechnologieën met prioriteit naar voren worden geschoven om verschillende redenen, waaronder geopolitieke om te komen tot zogenaamde ‘control points’; kennisinhoudelijke posities door een bedrijf of een keten waarmee Nederland invloed kan uitoefenen in de wereld.Mobiel laboratoriumTijdens de pauze was vanuit de Leidse Hogeschool lector Arjen Speksnijder aanwezig met een mobiel laboratorium van kofferformaat om op locatie snel een DNA-test te kunnen doen. In de keynote van lector Nelleke Kreike van InHolland over zaadveredeling via DNA-ingrepen waren veel herkenbare uitdagingen, zoals het MKB-bedrijf dat haar vroeg om een modieuze blauwe versie van een bepaalde bloem te maken, en hun weigering om samen te werken met een ander MKB-bedrijf dat bijna dezelfde vraag had gesteld. Onze lectoraten zitten zo nog wel eens gevangen tussen effectiviteit en impact van onderzoek en de eisen van de derde geldstroom. De ‘Zeepkist Pitches’ voor nieuwe samenwerking gaven tenslotte een vrolijke afsluiting van de dag en hebben veel nieuwe contacten opgeleverd die bij de borrel werden uitgediept.

Presentaties

De presentaties die tijdens het Netwerkevenement zijn gegeven, kun je hieronder downloaden:

  • Verlichting in de glastuinbouw - Steven van de Berg (HHS)
  • Semi-industrieel verwerkingslab voor recycling-onderzoek - Ferrie van Hattum (Saxion)
  • Digital Twins van wegen en steden - John Bolte (HHS)
  • Prototypes Agrobots voor pixel cropping - Marius Monen (Avans)
  • Bio-based sensoren - Gennady Oshovsky (HR)
  • Nieuw lectorenplatform Nano, Photon, Quantum - Marten Teitsma (HvA)
  • Point-of-care devices - Martin Bennink (Saxion)
  • Using Design Patterns for Software Reuse - Stijn Hoppenbrouwers (HAN)
  • Artificial Cow Model - Marije Strikwold (Hogeschool Van Hall Larenstein)

  Doelen Netwerkevenement

  • Netwerken - elkaar en elkaars techniek-onderzoekwerk beter leren kennen en samenwerkingen smeden die praktijkgericht onderzoek en de innovatiemotor van de hogescholen op de kaart zetten;
  • Positioneren - hogescholen als innovator op de kaart zetten.

  Vragen

  Voor vragen kun je contact opnemen met Bernard de Groot via:t. +31 6 12 44 60 86e. bernard@frissebronnen.nl

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys
  Netwerkevenement - 9 april 2024

  Voor vragen kun je contact opnemen met Bernard de Groot via:

  t. +31 6 12 44 60 86

  e. bernard@frissebronnen.nl