Sprint naar content
Project

Studio

Verandert onze professie van kunstvakdocent in dit crisisjaar? En welke invloed hebben tijd en ruimte hierop?

Onderdeel van:

Studio is een experimenteel project in de kunsteducatie vanuit Fontys Hogeschool voor de Kunsten over de ontwikkeling van de professie kunstvakdocent. Tien kunstvakdocenten stapten in november 2020 (Tilburg) en januari 2021 (Rotterdam) samen uit de automatische piloot en bezetten een maand lang een studio. Gedurende deze maand forceerden deze kunstvakdocenten samen met Van Tilburg ruimte voor het kijken naar hun dagelijkse praktijk. Zowel in fysieke ruimte, als in tijd. Denk aan wandelingen, interviews en het uitwisselen van ervaringen. Ze onderzochten met elkaar, speelden en keken eens goed naar hun professie ten tijden van crisis. Want vergeet niet: dit was een tijd van noodopvang, online lesgeven en spatschermen in het lokaal.

Studio Speelruimte, Adempauze, Het 

De clips Studio Speelruimte, Studio Adempauze en Studio Het vatten een open gesprek samen, gevoerd tussen Pascal Gielen (hoogleraar cultuursociologie), Gert Biesta (hoogleraar pedagogiek) en Mirjam van Tilburg. De basis van dit gesprek vormt het studio project vanuit het doctoraatstraject van Van Tilburg bij Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA).

Sfeerafbeelding Fontys

Dat Van Tilburg dit (eerste openbare) gesprek over haar doctoraatsonderzoek met Gielen en Biesta voert, komt niet uit de lucht vallen. Beiden maken deel uit van de doctoraatscommissie van Van Tilburg en zijn bekend met haar onderzoek.

Van Tilburg heeft drie belangrijke thema’s gevangen in drie contrasten, vergezeld met sprekende beelden. Een kijkje in de keuken, voordat ze de laatste fase van het doctoraat induikt. Én een nieuwe opening voor een gesprek over deze (opnieuw) relevante thema’s. Verandert onze professie van kunstvakdocent in dit crisisjaar? En welke invloed hebben tijd en ruimte hierop? Wat vraagt het van ons om een kunst te onderwijzen tijdens de anderhalvemetersamenleving of lockdown?

De clips Studio Speelruimte, Studio Adempauze en Studio Het vatten het gesprek samen. De clips hebben een volgorde, maar zijn ook los te bekijken. Na een intro van 2.45 minuten richt het gesprek op drie afzonderlijke onderwerpen:

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Met dank aan de kunstvakdocenten: Esther Brouwer de Koning, Doreth Donkers, Dirk Hulsenboom, Irene Ulrich, Kim de Weijer, Sanne Avenhuis, Nadine van Hulst, Sheila Meijers, Inge Spaander en Ruben Tammer. Ook dank aan de kunstenaars die zij ontmoetten: Swendeline Ersilia, Milou van Ham, Suzanne Kippings, Navid Nuur, Sanne Rambags en Barbara Visser.

Podcast

Sfeerafbeelding Fontys

Hoe moet docent-professionalisering er uit zien na de coronacrisis, in tijden van versnelde digitalisering? In deze podcast gaat Remco Pijpers daar met opleidingsdocent Mirjam van Tilburg over in gesprek. Van Tilburg waarschuwt voor een te eenzijdige nadruk op ‘technisch professionalisme’. 

Reflecterend op de crisistijd maakt ze de vergelijking tussen technisch professionalisme en kwetsbaar professionalisme. Het eerste is het rationele, instrumentele, het tweede een professionalisme van onzekerheid, niet-weten. Hoe vind je de balans? Daarnaast breekt ze een lans voor de vakidioot.

Professionaliseren suggereert dat we steeds meer een professional worden, naar een utopisch beeld van professionalisme. Verandert dat beeld van de professionele docent in tijden van digitalisering? Digitalisering in het onderwijs gaat hoe dan ook door, in volle hevigheid. Met zegeningen en zorgen. Hoe kun je je daartoe als leraar verhouden? Op welk beeld van professionalisme werden docenten aangesproken in scholen afgelopen anderhalf jaar?

Deze podcast is ontwikkeld door Kennisnet. Kennisnet is voor scholen en instellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de gids en bouwer van het ict-fundament. 

De aanleiding voor dit gesprek is een experimenteel project in de kunsteducatie vanuit Fontys Hogeschool voor de Kunsten over de ontwikkeling van de professie kunstvakdocent. Tien kunstvakdocenten stapten in november 2020 (Tilburg) en januari 2021 (Rotterdam) samen uit de automatische piloot en bezetten een maand lang een studio. Gedurende deze maand forceerden deze kunstvakdocenten samen met Van Tilburg ruimte voor het kijken naar hun dagelijkse praktijk. 


Projectleiding

Foto van persoon

M.W.A.M. (Mirjam) van Tilburg

Docentonderzoeker Experimenteel project Kunsteducatie

Mirjam van Tilburg is onderzoeker en docent aan de Master Kunsteducatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg.


Contact

Foto van persoon

M.W.A.M. (Mirjam) van Tilburg

Docentonderzoeker Experimenteel project Kunsteducatie