Sprint naar content

Lopend

Onderstaande experimenten lopen momenteel met ondersteuning van EdTech:

Mocap voor theater en dans. Op de FHK onderzoeken we hybriditeit van de kunsten en blended learning. Vooral bij de fysieke disciplines is dit moeilijk gebleken en zijn kennisclips, of streaming niet een vervanging gebleken van fysieke contactmomenten.

Wij willen graag onderzoeken via de technologie van motion tracking of we bewegingen van dansers beter analyseerbaar kunnen maken of performers digitaliseren tot avatars of digital twins. En zo nieuwe vormen van mise en scene of choreografie los van natuurkundige wetten kunnen vormgeven. En binnen educatie veel meer kunnen registreren in data van normaliter moment-opnames.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

MOCAP

Motivatie, nieuwsgierigheid, enthousiasme, leergierigheid zijn essentiële ingrediënten om studenten te laten leren en de aandacht vast te laten houden. Dit experiment wil graag aantonen in de praktijk dat je door middel van het aanbieden van "experience" en "een complete belevingwereld" de student kunt vasthouden in zijn/haar ontdekkingsreis van informatie tot je nemen met een intensieve, lichamelijke inspanning die je doormaakt op deze reis.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.  

VIEW YAWVR

Tijdens een demo van diverse gespreksvaardighedentools met VR ontstond het idee om de software niet als consumptietool in te zetten, maar als productie/ontwikkeltool. In plaats van kant-en-klare gespreksvaardighedenscenario’s te gaan ervaren, laten we studenten zelf gesprekken ontwerpen, op basis van hun lesstof, onderzoek en contexten. Dit onder begeleiding van de vakdocenten en technische ondersteuning vanuit onze gezamenlijke groep. Zo leren studenten nadenken over welke gespreksvaardigheden er zijn en hoe deze ingezet kunnen worden, en denken zij na over verschillende scenario's waarin gesprekken plaats kunnen vinden. Hiermee wordt de stof omtrent gespreksvaardigheden niet alleen ervaren, maar ook tot uiting gebracht, voor een hoger leerrendement.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

VIEW WARP

H5P is een open source tool voor het ontwikkelen, delen en gebruiken van interactieve content buiten een LMS (Canvas) – Als het experiment positief verloopt willen we in overleg met IM om te kijken of we het kunnen toevoegen aan Canvas.
Het doel is het testen van de bruikbaarheid/effectiviteit en gebruikersvriendelijkheid (docent/student) van H5P oefeningen/opdrachten. Dit in het kader van het ontwerpen en organiseren van onderwijs op het niveau van kennis, inzicht en vaardigheden passend bij diverse leer strategieën verwerkt in diverse leeromgevingen; on/offline, @ Fontys, @home, @work, synchroon/a-synchroon met aandacht voor diverse rollen en persoonlijke, meer custom-made ontwikkeling.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

H5P

De ambitie van dit project is door middel van een Reflectie-App zicht krijgen op deze betekenisvolle leerervaringen van aanstaande leraren op de werkplek (formeel en informeel), zowel kijkend naar het type van leeractiviteiten als de rollen van anderen die daarbij betrokken zijn. Hiermee worden aanstaande leraren en lerarenopleiders meer bewust gemaakt van de waarde van (in)formeel leren op de werkplek en de implicaties hiervan voor de competentieontwikkeling van de aanstaande leraar.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

VIEW studio Krom

De pilot gaat over het ondersteunen van studenten op gebied van welzijn en persoonlijke ontwikkeling, in samenwerking met Flowley.
Flowley is een organisatie van (oud) studenten voor studenten, die een online leer en community omgeving faciliteren waar studenten gebruik van kunnen maken, op een tijdstip wat hen uitkomt en waar ze zelfstandig en naar eigen interesses een breed scala aan thema’s kunnen ontdekken die (in)direct raken aan hun mentale welzijn en persoons-/identiteitsvorming.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

VIEW FLOWLEY

Dit idee heeft als doel om de SQL school applicatie van FHICT te vervangen door gebruik te gaan maken van het Quaterfall platform.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

VIEW QUARTERFALL

Studenten van diverse opleidingen (zoals Pabo, Lerarenopleidingen, ALO en Sportkunde) moeten regelmatig filmopnames maken van de lessen die zij verzorgen op de basisschool of middelbare school. Dit om de beelden samen met docenten en medestudenten te evalueren tijdens de colleges bij Fontys. Ook zijn er docenten die instructiefilms willen maken in de authentieke onderwijsomgeving. In beide gevallen is het ontzettend moeilijk om dit op een realistische manier te doen zonder de AVG richtlijnen te schenden. Er zitten immers kinderen in een klas. Om voor studenten en docenten, maar ook voor onze onderwijspartners een werkbare situatie te creëren willen we middels deze experiment de mogelijkheid onderzoeken om door middel van een Artificial Intelligence Software geanonimiseerde video’s te produceren. De oplossing moet laagdrempelig en snel in gebruik zijn voor typische studenten en docenten. In dit experiment willen we testen hoe zo’n software ingezet kan worden, hoe goed deze werkt, hoe eenvoudig studenten en docenten ermee uit de voeten kunnen, hoe onze onderwijspartners over deze techniek denken en of de oplossing ook echt een antwoord is op de AVG vraag die we vanuit het onderwijs krijgen.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

VIEW BOLESIAN

Met dit idee willen we onderzoeken hoe we middels augmented reality de praktijk naar school kunnen halen waarbij real life en onderwijsapplicaties naadloos in elkaar over lopen. Er zijn 3 specifieke implementaties die we zouden willen bekijken:
• Meekijken met operaties. Studenten krijgen de kans om met orthopeed mee te kijken tijdens een operatie. Hierbij zie je wat de orthopeed ziet i.c.m. geprojecteerde 3D anatomie modellen en/of powerpoints.
• Meekijken & meedoen met fysio behandeling. Een fysiotherapeut behandelt een patiënt. Studenten volgen vanuit de klas en kunnen interacteren met patiënt en therapeut. In deze interactieve lesvorm zien we wat de therapeut ziet i.c.m. geprojecteerde 3D anatomie modellen en/of powerpoints.-
• Vernieuwend lesmateriaal. Het digitaliseren van bovenstaande en/of opnemen van instructievideo's welke als duurzaam en ondersteunend lesmateriaal gebruikt kunnen worden in het nieuwe curriculum.

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

Wat als AI een rol inneemt in het creatieve proces? In een week zullen groepen studenten van verschillende kunstdisciplines samenwerken met een AI als rol van medestudent. We richten advies in over het inrichten van specifieke generatieve systemen per discipline, waar we onderscheid maken tussen theater, dans, beeldend en muziek. We willen studenten gelegenheid geven tot het ontwerpen van hun eigen workflows en pipelines om te komen tot nieuwe creatieve processen. Kort; welke beschikbare hardware kunnen we direct inzetten en welke toekomstige investeringen zijn het overwegen waard om tot bruikbare stations te komen die als ai input geven op het creatieve proces?

Hier kun je de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.