Sprint naar content

Rob en Ruth in hun 3e jaar stage

Rob Simons is 26 jaar oud en zit nu in zijn vierde jaar Technische Bedrijfskunde. Voordat Rob bij Technische bedrijfskunde terecht kwam heeft hij eerst mbo Mechatronica gestudeerd en hierna werktuigbouwkunde, helaas heeft hij deze opleiding niet af kunnen maken. Rob komt uit Midden Limburg en is dol op pretparken en achtbanen, flipperkasten en sport het liefst niet te veel. Rob wil al vanaf groep 3 bij Vekoma werken om achtbanen te ontwerpen en te bouwen.

Ruth Puts is 23 jaar en zit ook in het vierde jaar van Technische Bedrijfskunde. Ruth en Rob hebben elkaar leren kennen tijdens de vorige opleiding, Ruth studeerde industrieel product ontwerp, deze opleiding zat samen met Werktuigbouwkunde. Ruth is net zoals Rob dol op pretparken en achtbanen, verder tekent ze graag en kijkt ze graag serie.

Hoe zijn jullie bij Vekoma terecht gekomen?

Tijdens het derde leerjaar Technische Bedrijfskunde moesten we opzoek naar een stage. Ik (Rob) had in het begin al gesolliciteerd bij Vekoma voor een stageplek, echter kreeg ik al snel te horen dat ze mij moesten afwijzen omdat het bedrijf vanwege corona geen begeleiding aan stagiaires kon bieden. We hebben hierna veel bedrijven aangeschreven om een stage te vinden, we hebben het geprobeerd via warme en koude contacten maar helaas zonder succes. Ik (Rob) heb hierna een verbinder aangesproken op LinkedIn, hierdoor kwam ik in contact met de directeur van Vekoma. De directeur bood Rob een opdracht aan, deze opdracht was echter wel te groot voor 1 persoon en daarom hebben we besloten de opdracht samen te gaan doen.

Wat is Vekoma voor bedrijf?

Vekoma is een achtbaan fabrikant, die begonnen is als dorps Smit in Vlodrop in het jaar 1926. Vekoma maakte eerst landbouwwerkvoertuigen, hiermee kon je bijvoorbeeld het land omploegen. Hierna is Vekoma staalconstructies gaan maken, voornamelijk voor de mijnbouw in Zuid Limburg. Vanaf de jaren 80 is Vekoma zich gaan richtten op attracties, met name achtbanen, maar ze hielden zich ook bezig met projecten als de Villa Volta in de Efteling. In 2018 is het bedrijf in handen gekomen van een Japanse multinational Sansei Technologies. Vekoma heeft ongeveer 300 man personeel, waarvan er ongeveer 150 op de engineering zitten. Ondanks dat Vekoma onderdeel is van een Multinational voelden we ons er wel thuis, ze noemen het ook wel een uit de kluiten gewassen familie bedrijf.

De opdracht

We moesten voor onze opdracht onderzoeken hoe we een efficiëntieslag konden maken op de engineeringsafdeling. Deze afdeling bestond uit 6 sectoren; de staalconstructie van de achtbanen en de trappen ernaast (track engineering) , de treintjes (vehicle engineering), research en development, support van de engineering, systems engineering. Deze afdelingen werden verdeeld zodat er 2 losse opdrachten ontstonden.

Het advies

Om tot een advies te komen hebben we veel interviews afgenomen, uit deze interviews volgde een lijst met verbeterpunten. Een van de verbeterpunten was het veranderen van de projectaanpak. Op dit moment wordt ieder project op dezelfde manier aangepakt, of het nou een achtbaan is die al een keer is gebouwd of dat er een nieuw project opgezet wordt. Er wordt op dit moment op alle 6 de afdelingen tegelijk aan één project gewerkt. Ze starten met het uitwerken van een concept hierna worden er schetsen en berekeningen gemaakt en als laatste wordt er in sommige gevallen een haalbaarheidsstudie gedaan waarna de schetsen worden uitgewerkt tot productietekeningen. Uit ons onderzoek bleek dat dit proces niet werkt voor nieuwe soorten achtbanen. Een voorbeeld hiervan is de achtbaan FLY in Phantasialand. We hebben daarom aangeraden om de SCRUM methode te gaan gebruiken, je werkt in een team met korte sprints waarna een deel van het product opgeleverd wordt. Hierdoor is er minder kans op miscommunicatie tussen afdelingen en kan er tijd en geld bespaard worden.

De juiste persoon op de juiste plaats was ook een van deze adviezen. Op dit moment wordt er iemand op een project gezet van het begin tot het eind in plaats van te kijken naar wat een medewerker leuk vind om te doen of waar hij graag beter in wil worden. Het advies luidde daarom ook; maak een engineeringspool binnen de afdelingen. Binnen deze pool kunnen de werkzaamheden gebaseerd worden op de skills van een medewerker. Deze skills worden in kaart gebracht, waarna er bij elk project gekeken kan worden naar welke skills er nog nodig zijn? Op deze manier hebben medewerkers meer plezier in hun werk en blije medewerkers zijn vaak het productiefst.

Het laatste grote punt was de planning. Op dit moment moesten de engineers zelf veel plannen, elke week werd er ongeveer 80 uur aan de planning besteed. Daarom hebben we geadviseerd om een planner aan te nemen, de engineers hoeven zich niet meer bezig te houden met het plannen maar enkel met het halen van de planning.

De planning die gemaakt wordt is heel gedetailleerd, wanneer je er ook maar iets van zou afwijken loopt de planning in de soep. Hierom hebben we geadviseerd om een globalere planning te maken en te werken met deadlines. Er ontstaat een lijst met werkzaamheden die gedaan moeten zijn voor de deadline maar de medewerkers mogen zelf bepalen op welk moment ze dit doen. Ze hebben elke afdeling ook een advies gegeven waar volgens hun de punten zaten waar winst behaald kon worden.

Hoe hebben jullie de werkomgeving en begeleiding ervaren?

De opdrachtgevers waren erg betrokken omdat ze een groot belang hadden bij de efficiëntieslag. Wanneer je 5/10% kunt winnen op 150 medewerkers scheelt dat veel. De opdrachtgevers gaven aan het eind van de stage wel aan dat ze een beetje sceptisch waren omdat we in een omgeving kwamen met ervaren engineers en Technische Bedrijfskundigen. Ze zeiden dat ze al snel verrast waren door de dingen die wij boven tafel hebben gehaald. We hebben ook echt iets voor ze kunnen betekenen en ze waren heel blij met ons. Het onderzoek had niet alleen toegevoegde waarde voor de engineeringsafdeling maar ook voor HR. HR kan veel pijnpunten oppakken die wij al in kaart hebben gebracht.

Iedereen wilde ook graag meewerken aan ons onderzoek. Er kwamen achteraf vaak nog medewerkers naar ons toe met ik heb nog iets te zeggen, wil je nog even naar me luisteren. Daarnaast hebben we ook een enquête rondgestuurd, hier hebben we een hoge respons op gehad, ongeveer de helft. Hieraan merkte je dat iedereen betrokken was en graag mee wilde werken.

Stage tijdens Corona

Tijdens de corona tijd was het rustig op het kantoor, we hebben maximaal 8 medewerkers tegelijk gezien terwijl er normaal ongeveer 25 zitten. Je merkte wel dat er veel online vergaderingen waren omdat de engineers toch samen moesten werken. Wij hebben veel vanuit huis gewerkt maar we hadden een fijne begeleider en konden altijd wel vooruit.

Hoe hebben jullie het samen stage lopen ervaren?

Fontys raadde eigenlijk altijd af om samen iets aan projecten te doen. Echter hebben wij deze stage als zeer prettig ervaren. Tijdens de stage konden we met elkaar over bepaalde onderwerpen sparren. Daarnaast hebben we elkaar ook ondersteund op het werkvlak. Rob is meer van het lang doorgaan en ik (Ruth) ben van het maken van korte sprints met pauzes ertussen. Doordat we samenwerkten is hier een soort balans in ontstaan, Rob zorgde ervoor dat ik (Ruth) langer door kon werken en ik remde Rob af en toe af voor een pauze om even koffie te halen.

Wat willen jullie aankomende stagiaires meegeven?

Ruth; Ik wil komende stagiaires als tip meegeven om niet teveel hooi op je vork te nemen, we hebben beiden ongeveer 17/18 interviews afgenomen waardoor we veel tijd kwijt waren aan het transcriberen van de interviews. Ik wil dan ook als tip geven om een duidelijke planning voor jezelf te maken en je tijd goed te verdelen. Houd je ook aan deze planning en bespreek deze met je opdrachtgevers.

Rob; Ik wilde vanaf kinds af aan al dingen ontwerpen en tekenen, dit heb ik van me af gezet toen ik Technische Bedrijfskunde ging studeren omdat je tijdens de opleiding voornamelijk bezig bent met het verbeteren van processen. Ik ben er tijdens deze stage achter gekomen dat Technische Bedrijfskundigen ook iets kunnen betekenen in een engineering omgeving, wanneer ze inhoudelijk over de projecten praten heb je een idee waar het over gaat omdat je een brede opleiding hebt. Ik zie mezelf al in een engineeringsomgeving processen verbeteren. Dit is een deel wat je niet meekrijgt tijdens de opleiding, hierin krijg je veelal dingen mee over de productieomgeving.

Zorg ervoor dat je je opdrachtgevers betrokken houdt, vertel wat er speelt en neem je opdrachtgever mee in het proces. Wees altijd nieuwsgierig en stel vragen.

Ben jij nog op zoek naar een stage? Rob en Ruth geven tips.

Probeer het altijd eerst via warme contacten, bijvoorbeeld een vriend of mede studiegenoot. Op deze manier kun je vaak naar interne emailadressen mailen en krijg je sneller respons. Zorg verder altijd dat je een nette mail hebt en een aantrekkelijke CV, op die manier sta je al 1-0 voor.

Sfeerafbeelding Fontys

Naam: Rob Simons

Locatie: Eindhoven

Opleiding: Technische Bedrijfskunde

Meer over deze opleiding

Sfeerafbeelding Fontys

Naam: Ruth Puts

Locatie: Eindhoven

Opleiding: Technische Bedrijfskunde

Meer over deze opleiding