Sprint naar content

Talenttraject PaboPlus

Leraar, een beroep in ontwikkeling

Het beroep van leraar basisonderwijs is volop in ontwikkeling. Steeds vaker wordt gevraagd om een excellente leraar, die initiatief neemt en onderzoek doet om de ontwikkeling van de school een extra impuls te geven. Voor pabostudenten die deze uitdaging willen aangaan, biedt Fontys Hogeschool Kind en Educatie het Talenttraject PaboPlus. PaboPlus is een excellentieprogramma dat jou de mogelijkheid biedt om in vijf jaar de hbo-bachelor pabo en een master af te ronden.

Organisatie

Tijdens PaboPlus ben je een bachelorstudent. Je staat regulier ingeschreven bij studielink en betaalt voor het deelnemen aan PaboPlus geen extra kosten. Het programma is additioneel aan het reguliere programma van de opleiding Leraar Basisonderwijs, wat betekent dat je hier extra tijd in investeert buiten de bachelor om. De opleiding creëert deze mogelijkheid voor de student door flexibel om te gaan met roostering en planning van leeractiviteiten van de bachelor. Nominaal studeren binnen de bachelor blijft echter ten alle tijden een voorwaarde om deel te kunnen blijven nemen aan het PaboPlus.

Talenten

We willen met plezier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je talenten en gaan ook aankomend studiejaar graag weer de uitdaging aan om de beste leerkrachten op te leiden.

Selectie

Gedurende het eerste jaar kun je jezelf profileren als een topstudent. Na een selectieprocedure blijft een groep gemotiveerde studenten over die in het tweede studiejaar (eerste jaar van de hoofdfase) begint aan het eerste deel van hun programma.

  1. Regulier bachelor programma (Propedeuse)
  2. Oriëntatiejaar PaboPlus (certificaat oriëntatiejaar) Stoppen = vervolgen bachelor programma Doorgaan = bachelor + onderdelen master
  3. Doorgaan = bachelor + onderdelen master
  4. Bachelor + onderdelen van de master (pabo-diploma)
  5. Master (master-diploma)

Uit welke twee masters kun je kiezen?

  1. Master Leren en Innoveren: In deze master zijn de nieuwste inzichten op het gebied van leren en innoveren samengebracht in de context van de werkomgeving van de leraar. De opleiding verhoogt de professionaliteit van de leraar zodat hij in staat is om onderwijsvernieuwingen kritisch te begeleiden en om deze te onderscheiden van trends, mythes en hypes op onderwijskundig terrein.
  2. Master Educational Needs: Deze master is gericht op allerlei aspecten van speciale onderwijszorg. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. De opleiding is erop gericht dat je leert drie invalshoeken - persoon, praktijk en theorie - met elkaar te verbinden. Studenten kunnen binnen de studie kiezen voor modules gericht op leren, op gedrag en begeleiden.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Meer informatie:

Talenttraject Paboplus
Telefoon. 08850 78011
E-mail: paboplus@fontys.nl