Sprint naar content

Algemene vragen

Leraar zijn is een beroep waarin je veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebt. Het is daardoor ook een pittig beroep. Check hieronder of jij over de eigenschappen van een goede leraar beschikt.

Leraar zijn past bij jou als:

-       je wil werken met mensen en ze wil helpen om het beste uit zichzelf te halen.

-       je nieuwsgierig bent en altijd precies wil weten hoe dingen in elkaar steken.

-       je deze kennis vervolgens ook duidelijk en enthousiast kan overbrengen op anderen. 

-       je het lef hebt om voor de klas te staan en bij durft te sturen wanneer nodig.

-       je het fijn vindt als geen dag hetzelfde is en je snel kunt schakelen tussen verschillende situaties.

-       je beschikt over een gezonde portie geduld.

Natuurlijk hoef je niet meteen op al deze punten uit te blinken. Fontys helpt je juist ook deze eigenschappen te ontwikkelen tijdens je studie.

Het grootste verschil tussen de lerarenopleiding en de pabo is de doelgroep waarvoor je opgeleid wordt. Bij de pabo word je opgeleid als leerkracht in het basisonderwijs, dus jonge kinderen. Bij een lerarenopleiding word je opgeleid als docent voor het middelbaar onderwijs of het mbo. Je focust je dan ook op een specifiek vak, bijvoorbeeld wiskunde, Nederlands of geschiedenis.

Fontys is een school van formaat en toch kleinschalig. Daardoor profiteer je van de goede faciliteiten en uitgebreide studiemogelijkheden, maar ook van de betrokkenheid en persoonlijke aandacht van docenten. Onze studenten prijzen Fontys vooral om de persoonlijke aandacht en begeleiding die zij van docenten krijgen. Bij Fontys heb je veel mogelijkheden om te groeien. Groeien als persoon, maar ook als toekomstige professional. Je leert met verschillende mensen om te gaan en je kunt jezelf, naast je studie, actief profileren.

Met je diploma leraar basisonderwijs (pabo) kun je aan de slag in het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en in het praktijkonderwijs. Je kunt natuurlijk ook doorstuderen en een master volgen.

Als afgestudeerde van de lerarenopleiding kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo en vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie. Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie. 

Hoewel we in de eerste plaats opleiden voor het beroep leraar, kiezen sommige afgestudeerden ervoor om buiten het onderwijs aan de slag te gaan. Als afgestudeerde leraar kun je bijvoorbeeld ook in het bedrijfsleven gaan werken en bij (semi)overheids- en particuliere instellingen. Denk bijvoorbeeld aan pedagogische centra, onderwijsbegeleidingsdiensten en uitgevers van schoolboeken en vakbladen. Je kunt natuurlijk ook nog kiezen om door te studeren en een master te volgen.

Op dit moment is er landelijk een lerarentekort. Daarom heb je veel kans om snel een baan te vinden na je studie. Dat is natuurlijk niet de belangrijkste reden om te kiezen voor het docentschap, maar wel een fijn vooruitzicht.

Leraren in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs vallen onder de cao primair onderwijs (cao po). Een leraar die start in de eerste trede van schaal L10 krijgt op basis van de cao po 2018 ongeveer € 3.000 per maand. In principe geldt dat naarmate een leraar meer ervaring heeft, het salaris hoger wordt. Meer info >

Leraren in het voortgezet onderwijs vallen onder de cao voortgezet onderwijs (cao vo). Een leraar die start in de eerste trede van schaal LB krijgt op basis van de cao vo 2018-2019 ongeveer € 3.000 per maand. In principe geldt dat naarmate een leraar meer ervaring heeft, de leraar in treden stijgt en salaris hoger wordt. Meer info >

De wereld wordt steeds digitaler en robots steeds slimmer. Er wordt wereldwijd ook al getest met robots in het onderwijs. Toch zal een robot een docent niet snel vervangen. Juist het sociale proces en het improvisatievermogen van een leraar zijn erg belangrijk. De robot kan wel werk uit handen nemen door een leraar te ondersteunen. Dit maakt het makkelijker om als leraar nog meer persoonlijke opleiding en begeleiding bieden. Win-win.

Heb je een algemene vraag die zowel geldt voor de pabo als de lerarenopleiding? Klap onderstaande vragen open door op het plusje te klikken. Scroll verder naar onder voor specifieke vragen over de pabo of lerarenopleiding.