Sprint naar content

Veelgestelde vragen pabo

De voltijdopleiding wordt op zes leslocaties aangeboden: Tilburg, Den Bosch, Veghel, Eindhoven, Venlo en Sittard.

Je kunt bij de lerarenopleiding instromen met een havo, vwo of mbo-4 diploma. Je kunt met ieder profiel bij ons terecht (CM, EM, NG en NT). Studenten afkomstig van het vwo worden direct toegelaten. Ben je een havo- of mbo-student en wil je verder studeren op de pabo, dan moet je voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie hierover.

In de pabo-opleiding komen alle basisschoolvakken aan bod: rekenen/wiskunde, taal, Engels, schrijven, bewegingsonderwijs, beeldende vorming, drama, muziek, natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing. Ook krijg je specifieke vakken met betrekking tot het leraarschap aangeboden: pedagogiek, psychologie, onderwijskunde en algemene studievaardigheden.

Studiesucces voor iedere student, dat is onze motivatie. Rekenen en taal (Nederlands en Engels) zijn de zogenaamde succesvakken. Dit betekent dat je eigen vaardigheid met betrekking tot deze vakken op een landelijk aangegeven niveau moet liggen om je studiesucces te garanderen. Om ervoor te zorgen dat succesvakken geen struikelvakken voor je worden is er per vak een selectie voor je gemaakt uit studiemateriaal waarmee je zelf aan de slag kunt om je instapniveau te vergroten. Op deze manier heb je een succesvolle start zelf in de hand.

Tijdens je studie aan de pabo word je voorbereid om juf of meester te worden. Daarbij helpen we je ook om steeds zekerder te worden voor de klas. Tijdens je stages word je hiervoor ook intensief begeleidt door je persoonlijke studieloopbaanbegeleider en de leerkracht van je opleidingsschool.

Stages zijn een belangrijk element tijdens de hele opleiding. Je loopt direct al stage in de eerste periode tijdens de propedeuse. Je hebt doordeweeks overdag les en één vaste stagedag.

Elke stage bereid je voor met de docenten van de pabo en je medestudenten. Tijdens elke stage word je begeleid door je persoonlijke studieloopbaanbegeleider en de leerkracht van de stageschool.

De opleiding deelt je in op een stageschool waar Fontys mee samenwerkt. We noemen dit een opleidingsschool. Dit heeft er onder andere mee te maken dat je soms opdrachten krijgt die je in een groep moet maken. Wanneer je samen met andere stagiaires op dezelfde opleidingsschool zit, is dit een stuk gemakkelijker. Wij proberen je op een opleidingsschool zo dicht mogelijk bij je woonplaats te plaatsen, met een maximale reistijd van één uur. Het is de bedoeling dat je ieder jaar van opleidingsschool wisselt om verschillende ervaringen op te doen. Een zelf gevonden stageplaats wordt in de regel daarom niet goedgekeurd.

Hieronder vind je vragen die specifiek over de pabo gaan. Vragen over lerarenopleidingen? Scroll naar onder of klik terug naar veelgestelde vragen.