Sprint naar content

Ondersteuningsprogramma taal en rekenen

Ondersteuningsprogramma taal en rekenen

De taal- en rekentoets zijn in de propedeuse van de pabo aan de orde. Je dient dan aan te tonen dat je voor beide onderdelen op het niveau 8+ zit. In sommige situaties zijn de taal- en/of rekentoets een toelatingseis voor aanvang van de opleiding. Je leest er meer over op de betreffende websites. Om je op deze toetsen voor te bereiden, kun je gebruik maken van de volgende literatuur en websites.

Studiesuggesties taal

* Weerdt, H. de (2011) De Taaltoets-pabo haal je zo. Bussum: Uitgeverij Coutinho

Studiesuggesties rekenen en wiskunde

Wanneer je wilt oefenen om je niveau op het niveau eind groep 8 te brengen, raden we je de onderstaande bronmaterialen aan. Maak zelf een keuze die bij jouw leerstijl past.

A) Rekenwijzer
Bergh, J. van den e.a., (2012), Rekenwijzer. Thieme-Meulenhoff, Amersfoort. Tweede druk. ISBN: 9789006955262

B) Moor, E., (2013), Basisvaardigheden rekenen voor de pabo, Noordhoff B.V., Groningen. Derde druk.

NB We hebben een melding ontvangen dat de website www.rekentoetspabo.nl niet betrouwbaar is. Ter voorbereiding op de rekentoets adviseren we bovenstaande literatuur en onderstaande websites.