Sprint naar content
 

FAQ

  • De doelgroep waar je op focust is het jonge kind van 0 tot en met 7 jaar. Dit betekent dat de vakken die je volgt, de stage die je loopt en de opdrachten die je doet, zoveel mogelijk gericht zijn op deze doelgroep. Je loopt niet alleen stage in het basisonderwijs, maar ook in de kinderopvang.
  • We werken met leeruitkomsten, waarbij je je eigen leerroute zoveel mogelijk zelf bepaalt. Zodat je leert, wat jij wil leren om uiteindelijk een goede professional te worden. Bij de opleiding leraar basisonderwijs wordt er (nog) niet met leeruitkomsten gewerkt en wordt de lesstof wat meer gestuurd door de docenten.
  • Je kunt deze opleiding volgen in Den Bosch. De opleiding Leraar Basisonderwijs is tevens te volgen in Tilburg, Venlo, Sittard en Eindhoven.
  • Je ontvangt nadat je bent afgestudeerd ook het diploma leraar basisonderwijs.
  • De toelatingseisen voor de opleiding zijn hetzelfde.
  • Buiten het specifieke aanbod jonge kind om, volg je veelal dezelfde vakken als bij de pabo.
  • Je krijgt les in het gebouw van de pabo met allemaal studenten die ook een passie hebben voor het lesgeven aan kinderen. Uiteraard kun je ook deelnemen aan alle activiteiten die hier worden georganiseerd.
  • De studiebelasting is hetzelfde.
Je kunt bij deze opleiding instromen met een havo, vwo of mbo-4 diploma. Je kunt met ieder profiel bij ons terecht (CM, EM, NG en NT). Studenten afkomstig van het vwo worden direct toegelaten. Ben je een havo- of mbo-student en wil je (verder) studeren op de pabo, dan moet je voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie hierover.
De studiekeuzecheck is bedoeld om jou te helpen bij de juiste studiekeuze, het is dus geen test of toets. De studiekeuzecheck bestaat uit een online vragenlijst en een check-in gesprek. Het advies van de studiekeuzecheck is niet bindend, maar wel verplicht.
Nee dit is niet mogelijk.
Nee dit is niet mogelijk. Er is geen (formeel) versneld traject.
Dit is mogelijk in het eerste jaar of na afronding van dit jaar als je je propedeuse hebt gehaald.
Hier kunnen we nog niet zoveel over zeggen. De eerste lichting studenten is in september 2020 gestart. In september 2021 zijn we met een groep van 35 studenten gestart.
De meeste lessen volg je met je eigen klas van Pabo Jonge Kind Specialist. Het aanbod kan soms ook verzorgd worden in groepen met andere opleidingsvarianten samen bijv. met studenten pabo voltijd of pabo deeltijd.
Je kunt extra faciliteiten aanvragen via de decaan. Met het advies van de decaan doe je een verzoek bij de examencommissie voor de toekenning van extra faciliteiten, zoals extra tijd, groter formaat toetsen en een rustige ruimte. Meer weten bekijk dan deze Fontys site.
Je krijgt vakken aangeboden die te maken hebben met kennis over de ontwikkeling van kinderen (ontwikkelingspsychologie), over communicatie (interactievaardigheden) en pedagogiek. Daarnaast krijg je onderwijs in alle vakken die in het basisonderwijs aan bod komen dus taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, muziek, dans en drama, bewegingsonderwijs etc. Tot slot, krijg je aanbod gericht op het verder ontwikkelen van je professionele vaardigheden, denk aan reflecteren, samenwerken en plannen. Kortom, een grote diversiteit aan vakken en onderwerpen waarmee je aan de slag gaat.
De lessen en begeleiding zullen grotendeels op locatie plaatsvinden. Indien nodig (door omstandigheden) of wenselijk kan er ook spraken zijn van een combi van online lessen en lessen op locatie.
Ja.
In de leeruitkomsten staat beschreven waar je naar toe gaat werken aan het einde van de propedeusefase. Je toont dan aan wat en hoe je dat geleerd hebt en ook in welke context je dat geleerd hebt. De leeruitkomsten helpen je bij het richting geven aan je leerproces. Gedurende of aan het eind van het jaar moet je aantonen (veelal in een portfolio) hoe je gewerkt hebt aan het bereiken van de leeruitkomsten en waar je nu staat. Uiteraard krijg je hier begeleiding bij van docenten van Fontys als op jouw stageschool.

Je bepaalt grotendeels zelf wanneer en waar je aan de leeruitkomsten werkt. Deels kan dat op de opleiding door lessen te volgen, te lezen over onderwerpen en dat vervolgens te verbinden aan situaties op je stage in de praktijk. Je reflecteert daarop om je eigen handelen te onderzoeken en vast te stellen wat je goed hebt gedaan en wat een volgende keer beter kan.

Je stelt zelf een planning op waarin je aangeeft wanneer, waar en hoe je gaat werken aan de leeruitkomsten. Die planning stem je af met je opleidingscoach en met je stagebegeleider. Je geeft op deze manier zelfsturing aan je leer- en ontwikkelproces.

De leeruitkomsten worden uiteindelijk door een onafhankelijke beoordelaar van de opleiding beoordeeld. De leeruitkomsten toon je in een portfolio. Tussendoor kijken mentor, stagebegeleider, opleidingscoach en medestudenten ook mee en wordt er feedback gegeven.
Jazeker! We ontvangen je graag op de opleiding in Den Bosch. We plannen diverse proefstudeer momenten waar je je voor in kunt schrijven. Houd de website hiervoor goed in de gaten.
Een kindcentrum is een locatie waarbij kinderopvang en basisonderwijs samen in één gebouw één organisatie en één team vormen. In een kindcentrum werk je met kinderen van 0 t/m 12 jaar; meestal vanuit één pedagogische visie. Omdat die leeftijdsgroep past bij de opleiding Pabo Jonge Kind Specialist en bij het diploma Leraar Basisonderwijs is zo’n kindcentrum de ideale stageplaats voor studenten van de opleiding Pabo Jonge Kind Specialist.
Nee, die zoeken wij voor je. We hebben een groot netwerk van basisscholen en kindcentra waar we mee samenwerken. Je kunt wel je voorkeur voor een regio uitspreken en we proberen dan zoveel mogelijk met je mee te denken.
Dag mag. Je mag je voorkeur uitspreken en dit kan dus ook in een andere regio zijn. Het moet uiteraard wel in een regio zijn van één van onze leslocaties (Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Veghel, Venlo en Sittard).
Omdat je opgeleid wordt tot Leraar Basisonderwijs moet je ook, voor een deel van je stage, stagelopen in de midden- en/of bovenbouw. Het overgrote deel van je stage vervul je in groepen waarin je werkt met kinderen van 0 t/m 7 jaar. Denk dan aan een stage in de kinderopvang met bijv. 2- en 3-jarigen of in een peuter-/ kleutergroep of in een groep 1/2 of 2/3.

We vinden het belangrijk dat je meteen ervaringen op doet in de praktijk. Natuurlijk verwachten we niet dat je meteen zelfstandig voor een groep of klas staat. Vanuit het aanbod dat je op de opleiding krijgt begin je bijvoorbeeld met het observeren van kinderen, je leest een boek voor aan één of een paar kinderen of gaat met hen in gesprek. Je stageactiviteiten breid je steeds verder uit, afhankelijk van je eigen leer- en ontwikkelbehoeften en van de mogelijkheden op je stage.

Je wordt begeleid door een stagebegeleider vanuit het kindcentrum of de basisschool en kinderopvang. Ook staat er vanuit Fontys een opleidingsdocent voor je klaar, die je helpt met het vormgeven van jouw leerproces. 

Je kunt aan het werk als leraar basisonderwijs, in alle groepen van het basisonderwijs. Je kunt vanuit jouw expertise met betrekking tot het jonge kind collega’s ondersteunen bij het verder vormgeven van onderwijs aan en begeleiding van jonge kinderen. Je kunt samen met collega’s van de kinderopvang en onderbouw een visie uitwerken van hoe jullie willen werken met jonge kinderen, hoe de leeromgeving van kinderen eruit moet zien, hoe je omgaat met kinderen op de groep etc. Je kunt het pedagogische beleid voor het kindcentrum mee opstellen en implementeren, bijvoorbeeld als pedagogisch beleidsmedewerker.
Nee, dat kan niet. Wil je in het speciaal onderwijs gaan werken dan moet je eerst het diploma Leraar Basisonderwijs behalen en daarna kun je je verder professionaliseren, bijv. met de master Special Educational Needs.