Sprint naar content

Leraar Basisonderwijs - Jonge Kind Specialist

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
's-Hertogenbosch

Agenda

 • Ontmoet studenten
 • Sfeer proeven
 • En meer...

Wil jij de ontwikkeling van een baby, dreumes, peuter, kleuter én het startende schoolkind begrijpen en begeleiden en ben jij geïnteresseerd in hoe en waarom kinderen spelen en wat dat met leren te maken heeft? Kies dan voor Pabo jonge kind specialist!

Over de opleiding

De opleiding Pabo jonge kind specialist is een uitdagend opleidingstraject binnen de reguliere pabo. In vier jaar tijd leer je alles over opvoeding en onderwijs aan het jonge kind (0 t/m 7 jaar). Je studeert af als leraar basisonderwijs (groepen 1 t/m 8) én je bent specialist jonge kind.

Naast onderwijs, waarin je je verdiept in het jonge kind, bestaat je opleiding uit pabo vakken gericht op groep 1 t/m 8. Hierbij kun je denken aan theorieën, die horen bij de vakken die aangeboden worden in het basisonderwijs. Verder bestaat je opleiding uit onderwijs gericht op leraarschap in de brede zin van het woord, zoals het opbouwen van een pedagogische relatie met kinderen en het voeren van gesprekken.

Als je al in het basisonderwijs werkt, dan is het eenjarige traject van Jonge Kind Specialist wellicht iets voor jou.

Waarom kiezen voor Pabo jonge kind specialist bij Fontys?

 • Je wordt specialist op het gebied van leren en ontwikkelen van het jonge kind;
 • Je maakt kennis met het brede beroepenveld: je loopt stage in een kindcentrum (kinderopvang én basisonderwijs);
 • Je ontdekt je talenten en stippelt je eigen leerroute uit;
 • Je gebruikt jouw expertise om het werkveld van de kinderopvang en het werkveld van het basisonderwijs met elkaar te verbinden.
 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding ontwikkel je jouw pedagogische en didactische vaardigheden met betrekking tot het jonge kind. Denk aan vakken als pedagogiek, psychologie en onderwijskunde. Daarnaast komen onder andere vakken als taal, rekenen, muziek, en beeldende vorming aan bod. Verder ontwikkel je jezelf als professional en persoon. Je leert goed en gericht te kijken naar kinderen en te communiceren met deze kinderen, hun ouders en professionals. Daarbij stem je jouw aanbod af op het jonge kind om vanuit welbevinden en betrokkenheid ontwikkeling te stimuleren. Stage is een belangrijk deel van deze opleiding:

  • Theorie en praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  • De opgedane theoretische kennis pas je meteen toe tijdens je stage en jouw stage-ervaringen leiden tot een verdieping in de theorie.
  • Binnen je stage focus jij je op het jonge kind, zowel in het onderwijs (onderbouw) als in de kinderopvang. Ook loop je stage in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.
   
   

  Hoe ziet je week eruit?

  Eén van de mooie aspecten van deze opleiding is de grote afwisseling tussen theorie en praktijk. Zo ziet jouw studieweek er ongeveer uit:

  • 3 of 4 dagdelen in de week loop je stage in een kindcentrum.
  • 2 of 3 dagdelen in de week ontvang je lesaanbod gericht op het jonge kind, bespreek je jouw stage ervaringen en jouw leerroute met je tutorgroep en is er ruimte voor zelfstudie en vraaggestuurd onderwijs.
  • 1 dag in de week ontvang je aanbod gericht op specifieke pabo-inhouden en leraarschap in brede zin van het woord.
  • Je hebt nauw contact met de docenten, medestudenten en professionals in het beroepenveld; leren doe je immers samen.
   
  Sfeerafbeelding Fontys

  Let op: Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op het aantal studenten van de opleiding Leraar Basisonderwijs in 's-Hertogenbosch, inclusief studenten van Pabo Jonge Kind Specialist. Het aantal studenten dat inschrijft voor Pabo Jonge Kind Specialist wisselt jaarlijks, maar in de vorige jaren zijn er zo'n 30-35 studenten gestart.

   

  Studie in cijfers

   
   
   
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  Tevredenheid
   
  3,4 gemiddeld, 170 respondenten
  3,6 gemiddeld, 8125 respondenten
  Aantal eerstejaars
   
  102
  149
  Door naar het tweede jaar
   
  72%
  70%
  Diploma gehaald
   
  Deze opleiding 52%
  49%
   
  HBO-bachelor of hoger 59%
  57%
  Doorstuderen
   
  13%
  15%
  Arbeidsmarkt
   
  -
  werk op niveau
  97%
  Bron: Studie in Cijfers Laatst bijgewerkt op 05-07-2023
  sk123-logo-full
   

  Toelatingseisen

  Cultuur & Maatschappij

  Direct instroombaar

  Economie & Maatschappij

  Direct instroombaar

  Natuur & Gezondheid

  Direct instroombaar

  Natuur & Techniek

  Direct instroombaar

  Wil je vanuit de havo door naar de pabo? Dan moet je aan kenniseisen voldoen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Dit kan betekenen dat je een of meer toelatingstoetsen moet doen. Wil je meer informatie over de toelatingseisen, toelatingstoetsen en hoe je je hierop voorbereidt? Kijk dan op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan bij Fontys, ontvang je informatie m.b.t. het aanmelden voor de toelatingstoetsen. Meer informatie over toelatingstoetsen en ondersteuningsaanbod kun je hier vinden.

  Pabo toelatingstoetsen in het nieuws

  Voor studiejaar 2023-2024 krijgen studenten de mogelijkheid om aan de opleiding tot leraar basisonderwijs te beginnen wanneer zij op 1 september 2023 nog niet voldoen aan de nadere vooropleidingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Je kunt gebruik maken van deze mogelijkheid als je één keer de toelatingstoetsen voor het betreffende vak / de vakken hebt gemaakt voor aanvang van de opleiding, maar deze niet (allemaal) succesvol hebt afgerond. Je moet dan in het eerste jaar van inschrijving op de pabo alsnog voldoen aan deze toelatingseisen. Als je de toelatingstoets(en) in het eerste (propedeuse)jaar voor één of meerdere vakken niet haalt, dien je de opleiding te verlaten. We raden je sterk aan om deze toets(en) voor de start van de opleiding te halen zodat jij je in het eerste jaar van inschrijving volledig kunt richten op jouw studie. Voor de meest actuele informatie verwijzen we je naar de website van Goedvoorbereidnaardepabo.

  Wiscat

  Binnen de opleiding leraar basisonderwijs moet je aan eisen voldoen op het gebied van rekenen. Hiervoor moet je binnen de propedeuse onder andere de Wiscat (rekentoets) behalen. Je gaat deze toets ook voor de start van de opleiding al maken, zodat je weet hoe je ervoor staat en waar je eventueel nog extra op moet inzetten. Als je de toets niet haalt, behoud je in de propedeuse de drie reguliere kansen om de toets te halen. Haal je de toets wel, dan hoef je deze in de propedeuse niet meer opnieuw te doen. Schrijf je dus op tijd, maar uiterlijk 1 mei, in voor de opleiding via Studielink. Daarna ontvang je vanzelf meer informatie van ons over de toetsafname.

  Cultuur & Maatschappij

  Direct instroombaar

  Economie & Maatschappij

  Direct instroombaar

  Natuur & Gezondheid

  Direct instroombaar

  Natuur & Techniek

  Direct instroombaar

  Wiscat

  Binnen de opleiding leraar basisonderwijs moet je aan eisen voldoen op het gebied van rekenen. Hiervoor moet je binnen de propedeuse onder andere de Wiscat (rekentoets) behalen. Je gaat deze toets ook voor de start van de opleiding al maken, zodat je weet hoe je ervoor staat en waar je eventueel nog extra op moet inzetten. Als je de toets niet haalt, behoud je in de propedeuse de drie reguliere kansen om de toets te halen. Haal je de toets wel, dan hoef je deze in de propedeuse niet meer opnieuw te doen. Schrijf je dus op tijd, maar uiterlijk 1 mei, in voor de opleiding via Studielink. Daarna ontvang je vanzelf meer informatie van ons over de toetsafname.

  Mbo

  Met een mbo-diploma (niveau 4) kun je naar de pabo. Je dient wel de drie toelatingstoetsen in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis èn natuur en techniek te doen. Kijk voor meer informatie op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan, ontvang je informatie m.b.t. het aanmelden voor de toelatingstoetsen.

  Pabo toelatingstoetsen in het nieuws

  Voor studiejaar 2023-2024 krijgen studenten de mogelijkheid om aan de opleiding tot leraar basisonderwijs te beginnen wanneer zij op 1 september 2023 nog niet voldoen aan de nadere vooropleidingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Je kunt gebruik maken van deze mogelijkheid als je één keer de toelatingstoetsen voor het betreffende vak / de vakken hebt gemaakt voor aanvang van de opleiding, maar deze niet (allemaal) succesvol hebt afgerond. Je moet dan in het eerste jaar van inschrijving op de pabo alsnog voldoen aan deze toelatingseisen. Als je de toelatingstoets(en) in het eerste (propedeuse)jaar voor één of meerdere vakken niet haalt, dien je de opleiding te verlaten.

  We raden je sterk aan om deze toets(en) voor de start van de opleiding te halen zodat jij je in het eerste jaar van inschrijving volledig kunt richten op jouw studie.

  Voor de meest actuele informatie verwijzen we je naar de website van Goedvoorbereidnaardepabo.

  Wiscat

  Binnen de opleiding leraar basisonderwijs moet je aan eisen voldoen op het gebied van rekenen. Hiervoor moet je binnen de propedeuse onder andere de Wiscat (rekentoets) behalen. Je gaat deze toets ook voor de start van de opleiding al maken, zodat je weet hoe je ervoor staat en waar je eventueel nog extra op moet inzetten. Als je de toets niet haalt, behoud je in de propedeuse de drie reguliere kansen om de toets te halen. Haal je de toets wel, dan hoef je deze in de propedeuse niet meer opnieuw te doen. Schrijf je dus op tijd, maar uiterlijk 1 mei, in voor de opleiding via Studielink. Daarna ontvang je vanzelf meer informatie van ons over de toetsafname.

  Hbo en wo

  Je bent toelaatbaar voor de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) zonder de landelijke toelatingstoetsen.  

  Hbo propedeuse (niet Pabo)

  Ben je in het bezit van een hbo-propedeuse, maar is dit geen propedeuse van een Pabo opleiding? Dan ben je toelaatbaar wanneer je drie toelatingstoetsen behaalt: in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek.

  Niet de juiste vooropleiding?  

  Heb je geen mbo, havo of vwo/hbo/wo diploma? En ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je bij Fontys meedoen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Hierbij wordt gemeten of je voldoende capaciteiten hebt om alsnog te worden toegelaten tot de opleiding.

  Als dit jouw situatie is, dien dan een verzoek tot inschrijving in op www.studielink.nl en vermeldt daarbij géén vooropleiding. Je wordt dan door ons vanzelf geïnformeerd over het 21+ toelatingsonderzoek.

  Je moet daarnaast ook de toelatingstoetsen maken in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek en de rekentoets. Meer informatie over toelatingstoetsen en ondersteuningsaanbod kun je hier vinden.

  Buitenlands diploma

  Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.


   

   

  Opbouw

  We laten je hieronder zien hoe de opbouw van de opleiding er globaal uit ziet.

  In het eerste jaar leg jij de basis voor het vak leraar basisonderwijs en in het bijzonder voor een leraar met specialisatie jonge kind. Op de opleiding volg je, met je onderwijsgroep, een afwisselend programma en is er ruimte voor zelfstudie en samenwerken. Middels diverse activiteiten, werk je aan de leeruitkomsten voor de propedeuse. Je verdiept je in het jonge kind. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als welbevinden en betrokkenheid, ontwikkelingspsychologie, basis interactievaardigheden en verschillende visies over opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen (0 t/m 7 jaar). Je vormt steeds meer een eigen visie op wat goede opvoeding en goed onderwijs betekent bij jonge kinderen. Je brengt je eigen ontwikkeling  wat betreft vaardigheden, kennis en visie in beeld. Naast de verdieping in het jonge kind vergroot je je kennis op basisschoolvakken (rekenen, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, drama, etc); onderwijskunde, pedagogiek, psychologie voor het basisonderwijs).

  Je loopt twee dagen per week stage (werkplekleren) in een kindcentrum:

  - stage in een groep 1/ 2, een groep 2/ 3 of een peuter-/ kleutergroep (een heel jaar, één dag per week)

  - stage in de kinderopvang (een half jaar, één dag per week)

  - stage in de midden-/ bovenbouw van basisonderwijs (een half jaar, één dag per week).

  Op die manier breng je je opgedane vakkennis en theorie direct in praktijk; dát is het mooie van het werkplekleren.

  Ook in het tweede en derde jaar wordt gewerkt aan leeruitkomsten, geformuleerd voor de postpropedeuse. Om aan deze leeruitkomsten te werken krijg je aanbod vanuit de opleiding en werk je zelf aan het vergroten van je kennis en vaardigheden. Daarnaast loop je weer stage om dit alles in de praktijk toe te passen. Onderwerpen waarmee je aan de slag gaat hebben te maken met het verdiepen en verbreden van je kennis en vaardigheden met betrekking tot het jonge kind. Voorbeelden zijn kennis opdoen over visies op het werken met jonge kinderen, spelen, spelontwikkeling en –begeleiding, het ontwerpen van een rijke speelleeromgeving, omgaan met verschillen (begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of – achterstand), ouderbetrokkenheid, educatief partnerschap, samenwerken aan doorgaande lijnen, voor- en vroegschoolse educatie/ kansenongelijkheid. Ook werk  je aan het vergroten van kennis over en vaardigheden met betrekking tot vakken die in basisonderwijs aangeboden worden.

  Je loopt twee dagen per week stage (werkplekleren) in een kindcentrum:

  • - stage in een groep 1/ 2, een groep 2/ 3 of een peuter-/ kleutergroep (een heel jaar, één dag per week)
  • - stage in de kinderopvang (een half jaar, één dag per week)
  • - stage in de midden-/ bovenbouw van basisonderwijs (een half jaar, één dag per week).
  Het laatste jaar van je opleiding bestaat grofweg uit twee onderdelen, namelijk onderzoek en stage. Wanneer jij op een kindcentrum solliciteert voor je afstudeerstage doe je dat op basis van je persoonlijke visie en interesses. In overleg met de stageplaats kom je tot een onderwerp voor je afstudeeronderzoek over het jonge kind.

  Daarnaast is je stage een groot onderdeel van je afstudeerjaar. Tijdens deze stage sta jij alleen (of met een collega) voor een groep; jij hebt de leiding over de groep. Al de opgedane kennis en vaardigheden zet je in om de groep goed te leiden en kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling.
   
  Placeholder for Fontys video
  Met deze opleiding krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen tot specialist in de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 7 jaar. Je loopt stage in alle groepen van het basisonderwijs én in de kinderopvang. Een unieke kans om jezelf te professionaliseren in het brede werkveld.''
  Lisanne Quinten, docent

   

  Na je opleiding

  Als je klaar bent met je opleiding kun je aan de slag in het basisonderwijs, de kinderopvang of een kindcentrum, bijvoorbeeld als:

  • Leraar Basisonderwijs
  • Leraar Basisonderwijs met speciale taken op het gebied van jonge kind, zoals het ontwikkelen van een visie en het coachen van collega's
  • Senior pedagogisch medewerker in een kindcentrum of de kinderopvang
  • Pedagogisch beleidsmedewerker

   

   

  Agenda

  Meld je hier aan voor een van onze activiteiten. Zo weet je zeker of dit de opleiding voor jou is! Bekijk bijvoorbeeld een voorlichting vanuit huis of meld je aan voor een Open dag op de campus. Wat je ook kiest, hopelijk zien we je snel.

  Open Dag
  2 november 2024
  Programma

  Heb jij al een paar opleidingen in gedachten? Fijn! Dan is het tijd voor de volgende stap. Bezoek onze open dag en kom sfeer proeven, want of het écht klikt merk je het beste op onze campus. Onze studenten en docenten leiden je met plezier rond.

  Onze open dag is op 2 november, 2024.

  Wil jij erbij zijn? Laat je gegevens achter en krijg als eerste bericht.

  Meer weten over de opleiding Leraar Basisonderwijs - Jonge Kind Specialist

  Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.


  Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en laptop.   


  Op  DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

  Stap 1: Je meldt je aan via Studielink.
  Meld je, bij voorkeur, vóór 1 mei aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren.

  Aanmelden na 1 mei? Informeer bij de opleiding naar de mogelijkheden.

  Houd je Studielink berichten in de gaten, deze ontvang je ook op het emailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Vanaf half mei is het mogelijk om je betaalgegevens in te voeren in Studielink.

  Stap 2: Je wordt uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck.
  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

  Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  In onderstaande video's vertellen we je meer over de inhoud van de opleiding. Een gedeelte hiervan komt ook aan bod tijdens de online voorlichting. Heb je vragen? We beantwoorden ze graag tijdens onze online voorlichtingen, open dagen en proefstudeer- en meeloopdagen.

  * Vanaf schooljaar 2023-2024 start de opleiding Pabo Jonge Kind Specialist alleen nog in 's-Hertogenbosch.

  Over de opleiding

  Vergelijking met de pabo

  Opbouw van de studie

  Video over de opleiding Jonge Kind Specialist algemeen

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Video over de overeenkomsten en verschillen met de reguliere pabo

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Video over de opbouw van Pabo Jonge Kind Specialist

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Heb je een vraag over de opleiding? Bekijk hier een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden.

  Bekijk de veelgestelde vragen

   

  Locaties en contact