Sprint naar content

Over de opleiding journalistiek (algemeen) 

Veelgestelde vragen

Ja, de opleiding beschikt over een televisiestudio en een radiostudio. Uiteraard ga je zelf aan de slag in de studio’s. Er worden workshops gegeven en uitzendingen gemaakt.

Er zijn computers om te editen aanwezig op school en via de mediatheek kun je apparatuur (zoals camera’s) lenen.

Je moet een basisniveau aantonen in beeld, tekst, geluid en digitale toepassingen. Maar daarnaast kun je je vanaf het begin specialiseren door je eigen keuzes. Je denkt na over wat voor journalist je wilt worden en welke leeractiviteiten daarbij passen. Je kunt je overigens ook ontwikkelen tot een allrounder.
Er zijn kennisgebieden en vaardigheden die elke student moet beheersen, maar vanaf het begin krijg je ook de ruimte om je eigen expertise te ontwikkelen. Het werken als buitenlandcorrespondent kan bijvoorbeeld de rode draad in je eigen
ontwikkeling vormen, door jouw activiteiten binnen onderwijsperiodes daar zoveel mogelijk op te richten..
Er is geen module ‘sportjournalistiek’ Je kunt zelf wel door bijvoorbeeld je onderwerpkeuze en de wijze waarop je dingen uit wilt werken je studie in de richting van de sportjournalistiek sturen.
Ja, we bieden workshops en trainingen op dat gebied. Een fotojournalist moet trouwens ook het inhoudelijke verhaal achter een foto kunnen vertellen en opschrijven. Op het 'fotografieplatform' van studenten 'fotografie' kun je voorbeelden zien van werk van studenten.
Ja, in bijna elk project komen mensen van buiten de opleiding vertellen over de praktijk.
Ja, bij dat kan bijvoorbeeld door je minorkeuze in het derde jaar. Je kunt zowel binnen als buiten Fontys Journalistiek een minor kiezen.
De verhouding is op dit moment ongeveer 50/50. We nemen regelmatig nieuwe docenten aan en die zijn vaak jong.
Ja, vaak is de kleinschaligheid een reden waarom studenten voor onze opleiding kiezen. Iedereen kent iedereen.
We leggen steeds meer nadruk op de autonomie van de student: je moet (mede) zelf nadenken over hoe je leeruitkomsten en competenties ontwikkelt en aantoont. Wij helpen je daar bij met frequente en grondige begeleiding, maar reken niet op een gedetailleerd programma met lessenreeksen en kant-en-klare opdrachten. Je gaat – samen met ons – op zoek naar praktijkopdrachten om zo snel mogelijk te ervaren hoe het is om voor een publiek te werken en om bij mediabedrijven te werken. Fontys Journalistiek wordt geroemd om de innovatieve manier van journalistiek bedrijven.
Op welk vlak niet? Als het goed is volg je een studie om het beste uit jezelf te halen. Wij bieden je veel ruimte om juist daar de ontwikkeling te zoeken die voor jou zinvol is. Naast een bepaald journalistiek ‘basisniveau’, zien we graag dat studenten zich specialiseren, bijvoorbeeld als datajournalist, als freelancer, als media-ondernemer, als factchecker, als non-fictie schrijver,
noem maar op.
Dat hangt ervan af. Sommige studenten vinden het moeilijk, anderen niet. Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. In vergelijking met andere opleidingen is Journalistiek wel sterk cognitief van aard; je moet goed nadenken bij je research en de ethische reflectie op je handelen. Een journalist is bij uitstek een ‘reflectieve beroepsbeoefenaar’.
Het is een brede opleiding, alle onderdelen van de journalistiek komen bij ons aan bod. Daarnaast houden docenten en studenten zich veel bezig met ontwikkelingen en vernieuwingen in het vak.
Veel, je moet leren schrijven en journalistiek schrijven is iets anders dan het schrijven van een betoog of beschouwing. Je gaat leren journalistiek te schrijven, en dat is niet alleen voor print, maar ook voor online, video of audio.
Zowel op taal, als op beeld als op geluid. De nadruk ga je zelf leggen als je bedenkt welke richting je op wilt. Maar goed schrijven moet je altijd laten zien. Ook in procesverslagen, verantwoordingen en dergelijke.
Dat hangt ervan af wat je zelf wil. Zowel het schrijven als het maken van video- en audioproducties wordt aangeboden. In het eerste jaar maak je met alles kennis. Je leert én schrijven én een beetje van audio én een beetje van video. Dat is bedoeld om je te laten oriënteren op het vak. Later in de opleiding maak je zelf de keuze waarin je verder wilt.
Een journalist wil weten, wordt enthousiast als er nieuws te halen valt, wat het onderwerp ook is. Daarnaast kun je je specialiseren op je eigen gebied, maar ook daarbij zul je interesse moeten hebben in een maatschappelijke, economische of politieke invalshoek.
Ja, dat komt aan de orde bij het vak Journalism Studies.
Ja, dat is wel fijn als je dat kan. Tegelijkertijd weten we ook dat dat heel vaak niet zo is, dus daarom begeleiden we je daarin. Maar het is wel de bedoeling dat je gaandeweg jouw opleiding steeds beter gaat schrijven en aan het einde van de opleiding (bij je afstuderen) moet het echt foutloos zijn.

Ja, er zijn verschillende momenten in de opleiding dat je al dan niet op eigen initiatief een korte of langere periode naar het buitenland gaat. Je kunt bijvoorbeeld met een groepje studenten een week journalistiek bedrijven in het buitenland of op een excursie.

Daarnaast kun je tijdens je studie een buitenlandminor volgen of stage lopen in het buitenland.