Sprint naar content

Sander over Technische Bedrijfskunde

Mijn naam is Sander Kuipers en ik ben 22 jaar jong. Ik zit momenteel in het derde studiejaar van de opleiding Technische Bedrijfskunde. Ik woon samen met één huisgenoot in een appartement in Eindhoven en ben hier gaan wonen voor mijn studie. Ik ben een sociaal persoon die graag betrokken is, vandaar dat ik actief ben binnen meerdere commissies en voorzitter ben van de studentenfractie van de Instituten Medezeggenschapsraad (IMR). Buiten de studie om trek ik veel op met vrienden.

Over mijn studiekeuze

Voordat ik begon aan de studie Technische Bedrijfskunde, heb ik de mbo bbl opleiding Mechatronica gevolgd. Voor deze opleiding werkte ik vier dagen per week bij AAE B.V. als leerling monteur en ging ik één dag per week naar school. Tijdens deze opleiding kwam ik er al snel achter dat ik meer zou willen doen dan alleen monteren en heb ik verschillende oriënterende gesprekken gehad met verschillende managers binnen AAE B.V. Aan de hand van deze gesprekken vond ik hbo werktuigbouwkunde en hbo Technische Bedrijfskunde interessant. Uiteindelijk heb ik de afweging gemaakt of ik mezelf over tien jaar als een engineer zie of als een projectleider/manager. Hierop was het antwoord dat mijn ambitie meer richting een managersfunctie ging en zo heb ik dus gekozen om aan de studie Technische Bedrijfskunde te beginnen.

Het eerste studiejaar

Aan de start van het eerste studiejaar merkte ik al snel dat er een degelijk verschil is wat betreft de manier van onderwijs geven tussen het mbo en hbo. Het grootste verschil wat ik ervaarde was dat we sneller door de stof gingen. Waar je op het mbo twee tot drie lessen over deed, doe je op het HBO in één les. Ik persoonlijk ervaarde dit als prettig, omdat ik wel van doorpakken houd.

Tijdens de eerste weken werd mij aangeboden om deel te nemen aan het SNEL-stroom programma. Dit houdt in dat je je propedeuse in één half jaar probeert te halen. Dit werd mij aangeboden, omdat ik een technisch mbo diploma heb. Ik heb dit programma positief afgesloten.  

De docenten

Wat ook een verschil is tussen het mbo en hbo, is de sfeer tussen de studenten en de docenten. Waar het op het mbo af en toe lastig is om contact op te zoeken met docenten, is dat niet met de docenten op het hbo. Op het hbo word je als een volwassenen behandeld en zijn studenten en docenten gelijk aan elkaar. Dit maakt het ook gemakkelijker om contact te zoeken met docenten als je vragen hebt.

“Dit zorgt ervoor dat je een hechte vriendschap kan opzetten met je projectgenoten wat goed en gezellig is voor je sociale vaardigheden.”

Het leukste

De studie Technische Bedrijfskunde is projectmatig opgezet. Dit houdt in dat je bezig bent met verschillende projecten in de loop van je studie en de vakken die je krijgt sluiten aan bij je project. Hierdoor is het mogelijk om de theoretische kennis die je opdoet tijdens de colleges gelijk toepasbaar te maken binnen je projecten. Ikzelf vind dit een fijne manier van leren, omdat je je kennis direct kan toetsen in de praktijk.

Doordat deze studie projectmatig opgezet is, zijn er ook geen klassen zoals die op het mbo/havo zijn. Je bent ingedeeld in een projectgroep van circa zes personen en met deze groep volg je twee periodes alle colleges, projecten, enz. gezamenlijk. Dit zorgt ervoor dat je een hechte vriendschap kan opzetten met je projectgenoten wat goed en gezellig is voor je sociale vaardigheden. Door de verschillende projectgroepen waarin ik was ingedeeld, heb ik een sociaal netwerk weten te creëren binnen Eindhoven.

Wat ik lastig vond

Omdat je op het hbo als een volwassenen behandeld wordt, krijg je ook vrijheid. Vrijheid in het volgen van de colleges, in je eigen studeermomenten bepalen en huiswerk maken. In het begin was het even wennen aan deze vrijheid. Als je iets van iemand zou willen weten/hebben, moet je er zelf achteraan gaan. Uiteindelijk heb ik een juiste afweging gevonden die werkt voor mij, waardoor ik (nog) zonder vertraging mijn studieloopbaan doorloop.

Door de corona omstandigheden is de vorm van les geven veranderd, nu is het voornamelijk digitaal. Ikzelf ervaar dit niet als prettig. Ik ben uiteindelijk gewend geraakt aan het werken op afstand, maar mijn voorkeur gaat uit naar een fysieke omgeving.

Toffe kansen

Buiten mijn studie om ben ik ook actief binnen verschillende commissies en ben ik de voorzitter van de studentenfractie van de instituten medezeggenschapsraad (IMR). Als voorzitter van de IMR leer ik veel nieuwe vaardigheden zoals voorzitterschap, professionele communicatie en blijf ik op de hoogte wat er binnen het instituut speelt.

Tip voor studiekiezers

Als tip zou ik graag willen meegeven dat je studiekeuze niet bepalend is voor je loopbaan. Als je een keuze maakt om een bepaalde studie te volgen, is het nog altijd mogelijk om – eventueel na je studie – een andere richting te kiezen. Blijf continu de vraag; “Wat wil ik over tien jaar bereikt hebben” aan jezelf stellen.

Sfeerafbeelding Fontys

Naam: Sander Kuipers

Locatie: Eindhoven

Opleiding: Technische Bedrijfskunde