Sprint naar content

Afstuderen en uitschrijven

Bij afstuderen kun je indien je dat wenst een verzoek tot uitschrijven indienen bij Studielink. Je wordt dan uitgeschreven op de eerste dag van de maand volgend op je uitschrijfverzoek (m.u.v. juli en augustus). Je mag ook voor het resterende deel van het collegejaar ingeschreven blijven. In dat geval kies je in Studielink voor de optie 'Nee, ik wil niet herinschrijven', nadat je op de knop herinschrijven hebt geklikt. Bekijk ook de handleiding van Studielink over 'ik wil niet herinschrijven'.

Weet je niet zeker of je examendatum in augustus of in september (of wellicht nog later) valt, dan raden we je aan om alvast - uiterlijk 31 augustus - een verzoek tot herinschrijving te doen via Studielink. Let op! Bevestig nog NIET de digitale machtiging! Zolang je geen machtiging afgeeft, wordt je herinschrijving ook nog niet afgerond.