Sprint naar content

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) 

PREVENTIEF WERKEN AAN EEN POSITIEF SCHOOL EN LEEFKLIMAAT

Een school met heldere gedragsverwachtingen waar leerlingen en personeel zich gezamenlijk aan houden, lessen waarin een gemotiveerde inzet van leraren en leerlingen zichtbaar is, een opgeruimde aula en personeelskamer. Leerlingen die hun spullen bij zich hebben en hun huiswerk hebben gemaakt. Een sfeer waarin vooral het positieve wordt benoemd. Een droom? Nee, een weldoordachte aanpak tussen personeel van de school, ouders en leerlingen: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).

SWPBS

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een aanpak die gebaseerd is op gedeelde waarden ( voor alle schoolmedewerkers, leerlingen en ouders), preventief werkt en haar aanpak baseert op basis van data. Vanuit een gemeenschap met gedeelde waarden en verwachtingen in de school worden positieve situaties gecreëerd waarin medewerkers en leerlingen duidelijk hebben wat er van hen verwacht wordt en hoe ze dit kunnen aanpakken. SWPBS is data-gestuurd; de scholen gebruiken data over situaties binnen de eigen school om gedragsvraagstukken te analyseren, aan te pakken en veranderingen te kunnen volgen. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties!

SWPBS-traject

Implementatie van de SWPBS-aanpak duurt 3 jaar. Het PBS-team in de school stuurt het proces aan. Fontys OSO levert voor dit team een externe PBS-coach, die de school ondersteunt bij de implementatie van de aanpak.

Een SWPBS-traject start met een gedegen voorbereiding. Na een eerste gesprek met een kleine delegatie (waaronder in ieder geval de directeur), volgt een tweede gesprek met een grotere delegatie, waarin ook mensen vanuit de zorg en andere geledingen betrokken (kunnen) zijn. Indien uit deze gesprekken blijkt dat 80% (of meer) van de aanwezigen enthousiast is, wordt besloten het team door middel van een workshop voor te lichten. Hierna wordt gepeild of het team voor meer dan 80% achter de aanpak staat. Pas dan wordt besloten tot invoering.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Contact

Coördinator SWPBS
Pauline Bruinsma

0623279701
p.bruinsma@fontys.nl

Fontys Kenniscentrum voor Gedrag en SWPBS
Mariëtte Haasen

0610929460
m.haasen@fontys.nl