Sprint naar content

Professionalisering voor Lerarenopleider op de Opleidingsschool (IO/SO)

 • 8 maanden
 • 03-10-2024
 • Tilburg
 • € 600 (BTW vrijgesteld)
Ben jij docent of lerarenopleider en begeleid je leraren in opleiding, herintreders of medewerkers? En wil jij jezelf daar verder in professionaliseren? Kies dan voor de basiscursus Professionalisering voor de Lerarenopleider op de Opleidingsschool (IO/SO) van Fontys!

Over de cursus

Wil jij kwaliteit leveren als opleider van leraren? In deze cursus leer je:

  • studenten van de opleidingsschool, stagiaires, zij-instromers, herintreders of zittend personeel te begeleiden;
  • je bekwaamheid als startend schoolopleider (SO) of instituutsopleider (IO) te versterken;
  • je collega (in opleiding) effectief te laten reflecteren en hem of haar feedback te geven.

  Na de basiscursus kun je de verdiepende IO/SO-cursus volgen. Informatie hierover
  volgt begin 2024.

  ï

   

  Voor wie?

  Deze cursus is voor jou als je startend instituutsopleider of schoolopleider bent bij een vo- of mbo-opleidingsschool of samenwerkingsschool van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT).


  Toelatingseisen

  Je bekleedt momenteel een functie als instituutsopleider (IO) of schoolopleider (SO) en je wilt jezelf professionaliseren. Daarnaast kun je vanuit de ervaring binnen de opleidingsschool casuïstiek inbrengen om je handelen als schoolopleider of instituutsopleider verder te ontwikkelen.

   

  Placeholder for Fontys video
  ‘Je leert in deze cursus niet alleen over studentenbegeleiding, maar ook over jezelf als persoon’
  Manon Bremen, lerarenopleider Natuurkunde

  Lees hier haar verhaal.

   

  Inhoud en opbouw

  Het traject is duaal van opzet, je leert zowel van de theorie als in de praktijk. Je gaat aan de slag met het versterken van je competenties op jouw ontwikkelpunten. Reflectie, intervisie en beoordeling spelen hierbij een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat de je in dit traject leert van en met elkaar. De inhoud van de bijeenkomsten wordt mede vormgegeven op basis van ingebrachte leervragen van de deelnemers. In de professionalisering wordt voortgebouwd op eigen casuïstiek van de deelnemers.

  Bijeenkomst 1 | 28 september 2023 (9-12 uur)

  • Samen Opleiden: het waarom
  • Materialen voor begeleiding en beoordeling: route Professioneel Handelen: handleiding, stageperioden, stageportaal
  • Het rollenportfolio: de rol van SO, IO en WPB
  • De begeleidingsdriehoek
  • Leertrajecten en leervragen van de student: hoe starten we het begeleidingstraject en waar werken we naartoe?
  • Verkenning leeruitkomsten
  • Ruimte voor vragen aan coördinator Samen Opleiden

  Bijeenkomst 2 | 16 november 2023 (9-12 uur)

  • Lesobservaties, hoe doe je dat?(fysiek en online)
  • Feedback geven
  • Waar loop je nu tegenaan: casuïstiek
  • Verlegenheidssituaties benaderd vanuit student en WPB
  • Flexibilisering en persona’s
  • Ruimte voor vragen aan coördinator Samen Opleiden

  Bijeenkomst 3 | 11 januari 2024 (9-12 uur)

  • De student in zijn eigen leerroute
  • Rol van WPB, SO, IO bij de begeleiding van de student
  • Zelfregulerend en onderzoekend vermogen van de aanstaande leraar stimuleren
  • De rol van reflectie
  • De rol van de tussenevaluatie (of middengespek) - Bewijslast - Casuïstiek - Gesprekstechnieken
  • De excellerende student, persona’s
  • Ruimte voor vragen aan coördinator Samen Opleiden

  Bijeenkomst 4 | 7 maart 2023 (9-12 uur)

  • Portfolio (opzet, voorbeelden, vormen)
  • Eindgesprek (oefenen)
  • Lastige situaties: verlengen, staken etc.
  • Ruimte voor vragen aan coördinator Samen Opleiden

  Bijeenkomst 5 | 16 mei 2023 (9-12 uur)

  • Portfolio’s vergelijken – de kracht van kalibreren
  • Next step in je rol
  • Ruimte voor vragen aan coördinator Samen Opleiden

  Je ontvangt na het afronden van de cursus een verklaring van Fontys Lerarenopleiding Tilburg als bewijs van deelname. Voorwaarde hiervoor is aanwezigheid, en actieve deelname tijdens de bijeenkomst.
   

   

  Meerwaarde

  Als lerarenopleider ontvang je middels deze cursus alle handvatten om gericht te ondersteunen en begeleiden. Je leert zelf, maar ook de ander, hoe te reflecteren, feedback te geven en mensen te begeleiden bij hun ontwikkelingsproces.

   
  Placeholder for Fontys video
  'Door deze cursus merkte ik dat samenwerken met instituuts- en schoolopleiders echt een meerwaarde biedt’
  Marjo van Anholt, schoolopleider Yuverta

  Lees hier haar verhaal.

   

  Praktische info

  Niveau
  Cursus
  Kosten
  € 600(BTW vrijgesteld)
  Studieduur
  8 maanden
  Lesplaats(en)
  Campus Stappegoor, gebouw P1, Tilburg
  Lesdagen en -tijd
  28 september, 16 november (2023), 11 januari, 7 maart en 16 mei (2024). Tijd: 09:00-12:00 uur.
  Startmoment(en)
  03-10-2024
  Opleiders:
  Barbara Roosken (FLOT) en een ervaren schoolopleider vanuit een opleidingsschool van FLOT. Gastdocenten vanuit FLOT
  Wil je in gesprek met iemand over deze cursus? Neem contact op met Christel Kuijpers. Telefoon 06-53692002 en e-mail c.kuijpers@fontys.nl.

  Heb je een specifieke leervraag voor jouw school of organisatie? We bieden speciale trajecten op maat, afgestemd op de individuele scholingsbehoeften van medewerkers én op locatie. Neem contact op met onze relatiemanager om de mogelijkheden te bespreken. Kijk op Fontys op maat.

   

   

  Aanmelden

  Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.

  Startdata


  Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
  Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
  Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.