Sprint naar content

Lees hier of je in aanmerking komt voor een verkort traject

Leeruitkomsten

Tijdens de opleiding werk je aan het aantonen van leeruitkomsten. Op basis van je vooropleiding, (werk)ervaring, je persoonlijke situatie en eventuele vrijstellingen, bepaal je samen met je studiebegeleider welk instroomprofiel het beste bij je past. De studieduur is daarmee afhankelijk van je voorkennis, ervaring en studietempo. Niet alleen vrijstellingen leveren mogelijkheden op om je studie te versnellen of de studielast te beperken, ook relevante ervaringen en kennis die niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, kunnen zorgen voor minder studielast.

Instroomprofielen

Bekijk hieronder de verschillende instroomprofielen, op basis waarvan je mogelijk een verkort traject kunt volgen bij de lerarenopleiding Maatschappijleer. In een intakegesprek wordt besproken of dit inderdaad een passende route door het programma is (rekening houdend met bijvoorbeeld de balans tussen studie, werk en privé).


Vooropleiding
hbo-diploma (buiten domein educatie)
Vrijstellingen
Vrijstelling voor minor en onderzoeks- en informatievaardigheden. Afhankelijk van de vooropleiding kan in een intakegesprek nog gekeken worden naar vrijstellingen voor specifieke vakinhoudelijke onderdelen
Verwachte studieduur*
3 jaar
Vooropleiding
pabo-diploma
Vrijstellingen
Afhankelijk van wanneer het diploma behaald is en opgedane werkervaring in het po of vo, kun je vrijstelling krijgen voor enkele onderdelen APV**, vakdidactiek, minor, onderzoeks- en informatievaardigheden en een aantal stages.
Verwachte studieduur*
2-2,5 jaar
Vooropleiding
tweede- of eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs (ander vak)
Vrijstellingen
Afhankelijk van wanneer het diploma behaald is en opgedane werkervaring in het vo, kun je vrijstelling krijgen voor enkele onderdelen APV, vakdidactiek, minor, onderzoeks- en informatievaardigheden en een aantal stages
Verwachte studieduur*
2 jaar
Vooropleiding
wo-bachelor in Politicologie, Sociologie of Bestuurskunde***
Vrijstellingen
Minor en onderzoeks- en informatievaardigheden en specifieke vakinhoudelijke onderdelen
Verwachte studieduur*
2 jaar
Vooropleiding
wo-master in de sociale wetenschappen***
Vrijstellingen
Minor en onderzoeks- en informatievaardigheden en specifieke vakinhoudelijke onderdelen. Inhoudelijke verwantschap te beoordelen door de examencommissie.
Verwachte studieduur*
2 jaar

* Afhankelijk van specifieke vooropleiding, werkervaring en persoonlijke situatie. Dit is een inschatting; er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
** APV: Algemene Professionele Vorming
*** Met deze vooropleiding ben je in de meeste gevallen ook toelaatbaar tot de kopopleiding, die in één jaar in voltijd wordt aangeboden. Wanneer het niet mogelijk is om in voltijd te studeren, kun je in de deeltijdopleiding Maatschappijleer de route van dit profiel volgen met daarin vooral APV, vakdidactiek en stages, naast een beperkt aantal vakinhoudelijke onderdelen.

Neem contact met ons op voor een intakegesprek

Tijdens het intakegesprek beoordelen we of je, op basis van vooropleiding, werkervaring en eerder verworven competenties, in aanmerking komt voor vrijstellingen. Afhankelijk hiervan en je persoonlijke situatie bepalen we de beste route voor je.

Xandrieke Sak

Opleidingscoördinator

08850 77257
x.sak@fontys.nl