Sprint naar content

LIST

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen lezen leuk gaan vinden? Hoe verbeter je de leesresultaten en het leesonderwijs op jouw school? LIST helpt hierbij! Onze specialisten gaan samen met jou aan de slag om deze leesmethodiek toe te passen binnen jouw organisatie.

De voordelen van LIST

 • Kennis en vaardigheden m.b.t. leesonderwijs van leraren vergroot;
 • De leesmotivatie van de leerling stijgt. Lezen wordt leuk!
 • De leesvaardigheid van de leerling verbetert;
 • Het traject wordt op maat, op school aangeboden;
 • Het traject wordt verzorgd door gecertificeerde LIST-begeleiders.

  LIST staat voor LeesInterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak. Kort en krachtig staat LIST ook voor: Lezen IS Top


  Voor wie?

  Het traject is bedoeld voor scholen in (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die hun leesonderwijs willen verbeteren.

  Placeholder for Fontys video
  'Zelf zijn we helemaal geen lezers, maar onze zoon pakt nu iedere avond zelf een leesboek, omdat hij het leuk vindt. Ik wou dat ze vroeger mij wat meer hadden kunnen motiveren.'
  Ouder, leerling groep 5, OBS Hartenaas Grave

  Waarom LIST?

  Al jaren neemt de zorg over het leesniveau van onze leerlingen toe. Bovendien blijken Nederlandse leerlingen beduidend minder leesplezier te ervaren dan leerlingen uit veel andere landen. Terwijl we weten dat leerlingen die plezier hebben in lezen, vaak meer en beter lezen. Oefenen met plezier, zingeving en gevoel van competentie dragen wezenlijk bij aan leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat veel leesproblemen voorkomen kunnen worden als het onderwijsaanbod van goede kwaliteit is. Zo werkt LIST aan een positieve leesspiraal: lezen wordt weer leuk, het zelfbeeld en competentiegevoel stijgen, er wordt meer gelezen en dit draagt weer bij aan een goede leesontwikkeling.

  Om dit te bereiken is vanaf 2008 de succesvolle leesmethodiek LIST ontwikkeld.

  Kind leest boek

  Wat is LIST?

  LIST is een succesvol integraal schoolverbeteringstraject dat gericht is op het verbeteren van de leesvaardigheid van leerlingen. Bij LIST vormt betrokkenheid bij lezen het uitgangspunt. Aan de hand van leesboeken, gekozen op niveau en interessegebied, leren leerlingen lezen en verhoogt het hun leesmotivatie. LIST verbindt de techniek van lezen steeds met leesbegrip, leesbeleving en het opbouwen van kennis van de wereld. Lezen wordt weer leuk!

  Het LIST-Programma

  Het LIST-programma is sinds de start van 2008 al door veel scholen succesvol geïmplementeerd. In LIST wordt gewerkt met concrete, hoge, maar realistische doelen voor alle leerlingen. Ons programma wordt uitgevoerd door gecertificeerde LIST-begeleiders en bestaat uit o.a. teamscholingen, observaties en begeleiding. De implementatie bestaat uit afzonderlijke aanpakken voor beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen.

  Binnen LIST voor kleuters wordt op een geïntegreerde manier gewerkt met brede, essentiële thema’s. Kwalitatief goede prentenboeken staan daarbij centraal. Het thema speelt dagelijks een rol in het voorlezen, het creatief schrijven, letters en leeshandeling, het spel, de gesprekken, creatieve opdrachten en andere activiteiten in de klas. We stimuleren zo een brede belangstelling voor prentenboeken bij de kinderen. De aanpak zorgt voor het opbouwen van de kennis- en ervaringsbasis voor taalbegrip (kritisch luisteren) en taalproductie en versterkt het fundamenteel begrip van de lees- en schrijfhandeling.
  Bij het aanvankelijk lezen wordt gewerkt met een programma waar naast instructie van letters en leeshandeling, vanaf het begin functionele en motiverende lees- en schrijfopdrachten onderdeel uitmaken. Uit de methode van school wordt alleen gebruikt wat ten dienste staat van het leren lezen.
  Vloeiend lezen wordt in het project bereikt doordat de leerlingen leeftijdsadequate boeken lezen. Er wordt dus geen methode voor voortgezet technisch lezen gebruikt. Leerlingen lezen in eerste instantie hardop, in een duo of met een tutor. Zodra het kan gaat een leerling stillezen. 

  Voorlichting LIST | Online
  08 apr 2024 19:30 - 20:30
  Programma

  Tijdens de online voorlichting vertellen we je alles over LIST en kun je je vragen stellen.

  Placeholder for Fontys video
  'We lezen nu veel meer en daarom ben ik het leuker gaan vinden.'
  Leerling groep 7/8, OBS Bibit

  Meer informatie

  De aanpakken zijn breed gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.Vanuit het rapport ‘Lezen, lezen, lezen! Achtergrond en evaluatie van het LeesInterventie-project voor scholen met een totaalaanpak (LIST)’ (Houtveen, Brokamp & Smits, 2012) is bekend dat aan het einde van de basisschool minder dan 1% van de leerlingen met een onvoldoende leesniveau de school verlaat. Het LIST-programma, de theoretische achtergronden en de cyclische benadering voor aanvankelijk en vloeiend lezen zijn uitgebreid beschreven in het rapport ‘Doelgericht Werken Aan Opbrengsten. Tweede herziene versie’ (Houtveen, Brokamp & Kunst, 2019)

  Er zijn een aantal rapportages waarin meer over LIST te lezen valt.

  De kosten zijn o.a. afhankelijk van de hoeveelheid te implementeren aanpakken en eventueel maatwerk voor de school.

  Wil je alles nog eens rustig teruglezen?

  Contact

  Heb je vragen of wil je meer weten over onze LIST-aanpak? Neem contact op met een van onze begeleiders:
  Sfeerafbeelding Fontys

  LIST-begeleider

  Michelle Bervoets - van Leeuwen

  (06) 575 297 31
  m.bervoetsvanleeuwen@fontys.nl
  Sfeerafbeelding Fontys

  LIST-begeleider

  Eefje Wilmsen- Huismans

  (06) 151 565 65
  e.wilmsen@fontys.nl
  Sfeerafbeelding Fontys