Sprint naar content

Kwaliteitskring SWPBS: Schoolbreed werken aan gedrag

Heb je zin om te leren van én met anderen vanuit het thema ‘schoolbreed werken aan gedrag’? Wil je een bijdrage leveren aan jouw onderwijspraktijk? Dan is deze kwaliteitskring iets voor jou. Middels activiteiten, literatuur en intervisie word jij je bewust van jouw opvattingen en van de bedoeling die jij hebt met dit thema.

Over deze kwaliteitskring:

In de kwaliteitskring 'Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS): Schoolbreed werken aan gedrag' deel je jouw kennis en ervaring over schoolbreed werken aan gedrag met collega's uit het werkveld.

Vervolgens verken je hoe het werken met dit thema binnen jouw onderwijspraktijk versterkt kan worden en wat dit van jou als professional vraagt. Je geeft inhoud en vorm aan jouw specifieke leervraag en ontwikkelactiviteit. Hierbij word je begeleid, uitgedaagd en ondersteund door een professional die binnen het onderwijs expertise en ervaring heeft met schoolbreed werken aan gedrag.

 

Voor wie?

Deze kwaliteitskring past bij jou wanneer je als onderwijsprofessional interesse hebt in het schoolbreed verbeteren van gedrag onder leerlingen. Je wilt hierbij theorie kunnen omzetten naar praktische aanpak. 

Denk aan leidinggevenden, leerkrachten en docenten, (intern en ambulant) begeleiders en zorgcoördinatoren of aan onderwijsprofessionals die bijvoorbeeld deel uitmaken van een SWPBS-werkgroep. 


Toelatingseisen

Een voorwaarde om deel te kunnen nemen is dat jij binnen jouw onderwijs draagvlak hebt om schoolbreed aan de slag te gaan met gedrag.

 

 

Inhoud en opbouw

Bijeenkomsten

De kwaliteitskring bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur. Tijdens deze bijeenkomsten geef je betekenis aan theoretische inzichten en actuele ontwikkelingen rondom het schoolbreed werken aan gedrag. Vanuit een kritische beschouwing scherp je jouw visie en worden kansen voor jou als professional én voor jouw onderwijspraktijk zichtbaar.

Leervraag

Vervolgens ga je aan het werk met jouw specifieke leervraag. Je zet jouw inzichten en ideeën om in een concrete ontwikkelactiviteit, waarmee je binnen jouw onderwijspraktijk aan de slag gaat. Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) faciliteert een digitale werkomgeving voor de deelnemers van de kwaliteitskring. Daarnaast stelt OSO de digitale leeromgeving van de Master Educational Needs beschikbaar, met daarin relevante artikelen en andere inhouden.

Met collega’s uit het werkveld deel je jouw kennis en ervaringen, je inspireert anderen en je wordt geïnspireerd.

Vervolgens verken je hoe je het schoolbreed werken aan gedrag binnen jouw praktijk kunt versterken en wat dit van jou als onderwijsprofessional vraagt. Je geeft inhoud en vorm aan jouw specifieke leervraag en ontwikkelactiviteit. Hierbij word je begeleid, uitgedaagd en ondersteund door een professional die binnen het onderwijs expertise en ervaring heeft met SWPBS.

Na het afronden van dit traject ontvang je een bewijs van deelname. Hiermee kun je aantonen dat je met een gespecificeerde leervraag diepgang hebt gegeven aan het thema Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). 
Download de flyer.
 
 

Meerwaarde

Sociale veiligheid en een positief leef- en leerklimaat

Scholen geven op verschillende wijze vorm aan de opdracht om te werken aan sociale veiligheid met een focus die gericht is op het realiseren van een positief en veilig leef- en leerklimaat. Echter is het een opdracht die uitdagingen kent binnen de normatieve praktijksituatie van alledag met uiteenlopende (eind)doelen en verwachtingen die aan hen worden gesteld.

Een krachtig en concreet kader

Schoolbreed, preventief en waardengestuurd werken aan gedrag blijken effectieve pijlers om gezamenlijk met -onderwijsprofessionals, ouders én leerlingen / scholieren / studenten- een cultuur te creëren die prettig en waarderend is voor iedereen. SWPBS biedt hiervoor een krachtig en concreet kader.

Wat biedt deze kwaliteitskring je?

Deze kwaliteitskring levert je het volgende op:

  • Je vertaalt jouw interesse in het schoolbreed werken aan gedrag naar het uitbreiden en versterken van jouw professioneel handelen in de onderwijspraktijk;
  • Je breidt je kennis en kunde uit op het gebied van het thema en versterkt zo je professioneel handelen;
  • Je breidt je netwerk uit met onderwijsprofessionals die eenzelfde ambitie nastreven.
 

 

Praktische info

Niveau
Cursus

Wil je meer weten over deze kwaliteitskring? Neem dan contact op met Pauline Bruinsma.

T: (06) - 23 27 9701

E: p.bruinsma@fontys.nl

De kosten voor deze cursus of opleiding vind je hierboven bij de Opleidingsfeiten.

Subsidie, lening of beurs?

Er zijn diverse mogelijkheden om voor je studie gebruik te kunnen maken van een lening, (zij-instroom) subsidie, een beurs en/of van belastingvoordeel. Ontdek hier alle tegemoetkomingen en subsidies.

Kwaliteitskring SWPBS:
Werken vanuit het kader van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)

  • Start: nog niet bekend
  • Dag en tijdstip: Donderdagen van 13.30 - 16.30 uur

Cursusdata

Locatie

Locatie: Nijmegen

 

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
En heb je wel interesse in deze cursus? Stuur dan een mail naar osovp@fontys.nl.