Sprint naar content

Hoe komt campus Rachelsmolen eruit te zien in 2023?

In het najaar van 2023 verhuizen Fontys Paramedisch, Mens en Gezondheid, Kind en Educatie, Sociale Studies en Pedagogiek van gebouwen TF en S3 naar Campus Rachelsmolen in Eindhoven. Hiervoor wordt nieuwbouw ontwikkeld op de campus. Fontys bouwt de komende jaren flink aan de toekomst van campus Rachelsmolen.

Fontys wil studenten, medewerkers én bezoekers een inspirerende en prettige leer- en werkomgeving bieden. Een omgeving waar je je thuis voelt, waar je graag verblijft en waar je anderen ontmoet. Van campus Rachelsmolen maken we de komende jaren nóg meer zo’n omgeving.

Hoe komt het eruit te zien?

Over deze campusontwikkeling is natuurlijk goed nagedacht. Er is gekeken naar de behoeftes van alle instituten, studenten en medewerkers.

De bestaande campus Rachelsmolen wordt getransformeerd van een eiland naar een inspirerende onderwijsomgeving. Een campus waar ontmoeten centraal staat en waar kruisbestuiving leidt tot innovatie, experimenteren en ondernemen. Fontys ontwikkelt deze nieuwe ambitieuze campus samen met Barcode Architects, OKRA landschapsarchitecten en Hollandse Nieuwe interieurarchitecten.

Hieronder lees je hoe de nieuwe campus wordt ingericht.

Neem een kijkje op campus Rachelsmolen in 2023

Hoe komt campus Rachelsmolen met de nieuwe gebouwen eruit te zien in 2023? Om hier alvast een beeld bij te krijgen, is een video ontwikkeld met impressies van het landschap en de drie nieuwe gebouwen.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Kruisbestuiving en ontmoeting

In de visie voor de nieuwe campus heeft ieder instituut niet langer een eigen gebouw waarin al het onderwijs plaatsvindt. Functies en activiteiten worden zoveel mogelijk gedeeld om kruisbestuiving en ontmoeting te stimuleren. Het meest centrale nieuwe gebouw is hét gebouw voor de hele campus en bevat functies die voor de hele Fontysgemeenschap toegankelijk zijn, zoals de StudieHub, collegezalen, evenementenruimte en het restaurant. In het tweede nieuwe gebouw is het praktijkgericht onderwijs ondergebracht en ontvangen cliënten zorg in het zorgcentrum als onderdeel van het onderwijs. Het derde nieuwe gebouw vormt een flexibele thuisbasis voor de studenten en medewerkers binnen Fontys, met werkplekken en onderwijsruimten.

Sfeerafbeelding Fontys

Groene campus met bruisend stadsplein

De campus krijgt een sterk groen karakter met een mix van dynamische verblijfsplekken. Ook komt er een ‘wadi’; een kuil met beplanting die aansluit op de ecologie van de Dommel en die de campus bestand maakt tegen perioden van extreme neerslag en langdurige droogte en hitte. Het centrale stadsplein is het hart van de nieuwe campus, waar de sfeer van Fontys optimaal tot uiting komt. Studenten, medewerkers en bezoekers ontmoeten elkaar hier, op weg naar een ander gebouw, of omdat het een fijne plek is om af te spreken. Midden op het plein komen een groot tribune-element en een groene zitkuil, waar je elkaar kunt ontmoeten en waar lezingen en andere evenementen plaatsvinden. Hiermee wordt het gezond gebruik van de campus gestimuleerd. Het doel van de nieuwe campus Rachelsmolen is een gezonde leer- en leefruimte te creëren voor nu en in de toekomst.

Sfeerafbeelding Fontys

Duurzame gebouwen en bereikbaarheid

Als vooraanstaande kennis- en onderwijsinstelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen op duurzaamheidsontwikkelingen. In het ontwerp is op verschillende manieren invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities van Fontys. De gebouwen zijn gasloos en verwarmen en koelen gebeurt met een ‘warmte- en koudeopslag’ (WKO). Het regenwater wordt opgevangen in het terrein en geïnfiltreerd in de bodem, er wordt geen regenwater geloosd op het riool. Tevens is hergebruik van meubilair een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp van de gebouwen en het interieur.

Fontys streeft naar een goede en duurzame bereikbaarheid van haar locaties. Daarom stimuleert Fontys reizen per fiets, openbaar vervoer en elektrisch rijden. Op campus Rachelsmolen komen er voldoende nieuwe fietsenstallingen en een uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen.

Sfeerafbeelding Fontys

Campus Rachelsmolen opent zich naar de stad

Om ruimte te maken binnen de huidige campusomgeving wordt het grote, bestaande gebouw R1 afgebroken. Ook de hekken rondom de campus gaan weg, zodat het gebied zich veel meer openstelt naar de stad Eindhoven.

Sfeerafbeelding Fontys

Groot in kleinschaligheid

‘Groot in kleinschaligheid’ is een belangrijk onderdeel van de onderwijsvisie van Fontys Hogescholen. Het onderwijs kent een kleinschalige organisatie, waarbij iedere student gemakkelijk zijn eigen plek vindt. Op de campus komt daarom niet één groot nieuw gebouw, maar drie losse gebouwen.

De nieuwe onderwijsgebouwen worden zo geplaatst dat ze samen met de bestaande gebouwen een eenheid vormen. Samen omringen ze het bruisende stadsplein. Aan de oostzijde, langs de JF Kennedylaan, krijgt de campus een royaal groen voorplein die de stad met de campus verbindt. Aan de noord- en zuidzijde, grenzend aan de Rondweg en de Rachelsmolen, komen meer informele entrees.

Sfeerafbeelding Fontys

Start

Begin 2020 is begonnen met de sloop van gebouw R1. De nieuwe gebouwen op campus Rachelsmolen worden in het najaar van 2023 in gebruik genomen.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys