Merel

In gesprek met Merel van Asselt

Sfeerafbeelding Fontys

'Je kunt gedrag afkeuren, maar nooit de leerling zelf. Het gaat om onmacht van het kind.'

Wat is je achtergrond/ opleiding met betrekking tot gedragsproblemen en waarom heeft het je interesse?

Ik heb de pabo gedaan en ben toen doorgegaan met de Post HBO opleiding Gespecialiseerd leraar. Ik werk in het SBO en heb in de loop van de jaren aanvullende cursussen gedaan zoals de ‘’Rots en water training’’, ‘’Minder boos en opstandig’’ en de practitioner Beeldbegeleiding.
Ik ben altijd benieuwd waar gedrag vandaan komt. Ik vraag me af: Wat ligt er achter het gedrag? Ik vind het leuk om op onderzoek uit te gaan en te ontdekken hoe je samen met het kind het gedrag positief kunt beïnvloeden. En om, als dat lukt, daar uiteindelijk samen een feestje voor te vieren!

Wat vind jij belangrijk voor het voorkomen van uitdagend gedrag?

Ik vind het belangrijk dat gedrag van de leerlingen niet escaleert, zodat de rust in de klas bewaard wordt.  Ik vind het belangrijk dat de klas voor alle leerlingen een veilige omgeving is. Daarom begrens ik gedrag tijdig om te zorgen dat het niet te uitdagend wordt.

Wat vind jij belangrijk om te doen als er toch sprake is van uitdagend gedrag?

Je kunt het gedrag afkeuren, maar nooit de leerling zelf. Ik probeer altijd het kind achter het gedrag te blijven zien en te onthouden dat het gaat om de onmacht van het kind. Ik moet me altijd professioneel blijven opstellen. In het SBO zie je soms gedrag dat je diep kan raken. Ik probeer bewust altijd het positieve te blijven zien in het kind. Daarom reguleer ik het uitdagende gedrag altijd zo snel mogelijk, samen met het kind.

Wat vind je zelf typerend voor jou als leraar, als het gaat om leerlingen met gedragsproblemen?

Ik ben in staat om verbinding te maken met een leerling en de leerling het gevoel te geven dat hij of zij er echt toe doet, los van alle gedragsproblemen die het kind laat zien. Ik ben in staat een vertrouwensband op te bouwen met ieder kind en die ook te behouden. Ik blijf altijd rust uitstralen ook al laten de leerlingen grote gedragsproblemen zien. Ik vertoon geen symmetrisch gedrag.

Hoe typeren leerlingen jou? Kun je dat verklaren?

De leerlingen typeren mij als lief en grappig, omdat ik echt, authentiek en puur ben. Ik ben er voor de leerlingen, daarom vinden ze me behulpzaam. Ik ben zelf heel sensitief, dus ik voel heel goed aan wanneer ik een grap kan maken en wanneer niet. Ik voel aan wanneer een kind mij nodig heeft en wanneer een kind mij uit aan het dagen is. Ik kan mezelf kwetsbaar opstellen en fouten maken mag, dat straal ik in alles uit.

Kernwoorden die Merel typeren:

  • In ontwikkeling
  • Positief naar leerlingen en in haar kijk op leerlingen
  • Professioneel
  • Heldere grenzen

Wat leerlingen fijn vinden bij juf Merel:

Bovenbouwgroep in het SBO Aantal
Ze is aardig / lief / leuk14
Ze is grappig5
Ze is cool tegen kinderen3
Ze is nieuwsgierig1
Ze is rustig1
Ze helpt heel goed1
Ze kan goed lesgeven1