2. Relevantie

Toelichting

Bij het laten ervaren van relevantie kun je denken aan de volgende mogelijkheden:

  • Je geeft uitleg over het nut van een bepaalde taak of opdracht, je maakt duidelijk waarom iets moet.
  • Je bespreekt met de leerling wat voor hem of haar belangrijk is.
  • Je kijkt of leerlingen met enthousiasme aan de slag zijn en je gaat het gesprek aan met een leerling als dit niet het geval is.
  • Je geeft de leerling inzicht in zijn ontwikkeling, zodat hij zelf (zo nodig met hulp) vervolgstappen kan zetten.

Praktijk in beeld:

Aan de slag

Bekijk het filmpje.

  • Op welke manier laat de leerkracht de leerlingen hier eigenaarschap ervaren?
  • Wat vind je hiervan? Hoe zou ze dit kunnen doen in een andere lessituatie?
  • Hoe maak jij je leerlingen duidelijk dat het werk dat je hen laat doen relevant voor hen is?
  • Wat doe je als een leerling een bepaalde taak niet relevant vindt? Geef je een dan leerling autonomie om andere keuzes te maken Wanneer wel? Wanneer niet?
  • Hoe kan het laten ervaren van de relevantie van wat leerlingen doen helpen om uitdagend gedrag te voorkomen?