5. Uitdagend gedrag en competentie

Toelichting

Bijna alle leerlingen die regelmatig uitdagend gedrag laten zien hebben nog meer behoefte aan duidelijkheid en structuur dan andere leerlingen. Voor hen is het niet voldoende als je globaal aangeeft binnen welke kaders wordt gewerkt, zij willen dat heel precies weten. Als er nog iets onduidelijk is, kunnen zij de grenzen opzoeken in hun gedrag. Zij kunnen sneller willen ontsnappen aan taken, sneller door de klas roepen of op een andere manier impulsief reageren. Voor deze leerlingen is het belangrijk om positief te blijven communiceren, om heel duidelijk de grenzen en de regels aan te geven, maar ook aan te geven wanneer de leerling zelf iets mag beslissen. Soms helpt visuele ondersteuning, zoals regels op papier, een sein wanneer het stil moet zijn en wanneer gepraat mag worden (bijvoorbeeld een stoplicht dat consequent gebruikt wordt), de dagindeling in beeld, deelstappen in de instructie, etc. Voor leerlingen met uitdagend gedrag zijn vaak vooral de overgangsmomenten tussen lessen en vrijere situaties moeilijk, omdat dan minder duidelijk is wat van hen wordt verwacht. Juist bij dergelijke momenten hebben ze ondersteuning nodig van de leerkracht. Bijvoorbeeld door vooraf met de leerling af te spreken wat hij gaat doen tijdens het buiten spelen. Het is hierbij belangrijk om vaste routines in te bouwen en voortdurend opnieuw te beoordelen welke vorm en welke mate van structuur de leerling nodig heeft.

Praktijk in beeld: