3. Niet directief taalgebruik

Toelichting

Bij niet directief taalgebruik kun je denken aan de volgende mogelijkheden:

  • Je bent uitnodigend in je communicatie.
  • Je geeft hints, tips of suggesties waarmee de leerlingen nog meerdere kanten op kunnen.
  • Je geeft ruimte voor opties waar de leerling zelf mee komt.
  • Je legt uit waarom je handelt zoals je doet.

Praktijk in beeld:

Aan de slag

Bekijk het filmpje.

  • Hoe uitnodigend vind je deze leerkracht in haar communicatie?
  • Hoe kan niet-directief taalgebruik kan helpen om uitdagend gedrag te voorkomen?
  • In welke situaties communiceer jij niet-directief? En wanneer wel? Ik welke situaties zou je minder directief kunnen zijn?
  • Zijn er bepaalde leerlingen tegen wie je meer directief bent dan tegen anderen? Zou je juist bij deze leerlingen kunnen uitproberen om minder directief te communiceren?