► STARR reflecties

Aan de elf leerkrachten is gevraagd om dilemma’s met betrekking tot uitdagend gedrag te beschrijven volgens de STARR-methode. Zij beschrijven de Situatie, hun Taak hierbinnen, de Actie die ze hebben ondernomen, het Resultaat hiervan en ze geven een Reflectie op hun handelen in deze situatie.