3. Begeleiding

Toelichting

Bij begeleiding gaat het er om dat je de leerling ondersteunt om steeds meer zelf zijn eigen gedrag te gaan sturen. Je kunt hierbij denken aan de volgende mogelijkheden:

  • Je geeft leerlingen BKC-feedback: je Bevestigt wat goed is, je bent Kritisch over wat nog niet goed is en je geeft Constructieve tips. Dit doe je op een begeleidende manier, dus zonder kant-en-klare oplossingen te bieden of antwoorden te geven.
  • Je legt de nadruk op de vorderingen die leerlingen maken ten opzichte van hun eigen startpositie.
  • Je ondersteunt leerlingen in hun proces naar onafhankelijkheid: je zorgt dat ze zelf verder kunnen, dat zij zelf de spullen kunnen pakken en dat zij jou zo weinig mogelijk nodig hebben.
  • Je ‘modelt’ gewenst gedrag; je laat jouw eigen aanpak en leergedrag expliciet zien.

Praktijk in beeld:

Aan de slag

Bekijk één of meerdere filmpjes.

  • Op welke manier begeleidt de leerkracht hier het leerproces van de leerlingen?
  • Wat vind je van de manier waarop ze dat doet?
  • Leg jij in jouw begeleiding de nadruk op de vorderingen die de leerlingen maken ten opzichte van hun eigen startpositie? Wanneer wel en wanneer niet?
  • Hoe kan het begeleiden van het leerproces gericht op zelfsturing  helpen om uitdagend gedrag te voorkomen?
  • Kijk tijdens de volgende les die je geeft eens kritisch naar de feedback die je leerlingen geeft. Hoe helpt jouw feedback de leerlingen om onafhankelijker te worden?