Gemmeke

In gesprek met Gemmeke Spierings

Sfeerafbeelding Fontys

"Ik wil kinderen het gevoel geven dat ze echt gezien worden"

Wat is je achtergrond/ opleiding met betrekking tot gedragsproblemen en waarom heeft het je interesse?

Ik sta nu bijna 20 jaar voor de klas en al die jaren heeft het thema Gedrag mijn interesse gehad. Ik ben altijd gefascineerd waarom kinderen op een bepaalde manier reageren. Ik wil er achter komen wat de echte oorzaak is van Gedrag en als het moeilijk is in de onderwijscontext wil ik niet zomaar opgeven. Ik denk dat we op onze school doorgaan tot we echt alles bereikt hebben wat mogelijk en haalbaar is. Ik wil kinderen het gevoel geven dat ze echt gezien worden.
Ter verdieping op het thema Gedrag ben ik nu ook bezig voor het tweede jaar met de opleiding pre master SEN in de richting Gedrag.

Wat vind jij belangrijk voor het voorkomen van uitdagend gedrag?

Ik gebruik heel veel humor in mijn klas, maar ken ook de gevaren van het gebruik ervan. Ik weet wanneer ik het kan gebruiken en wanneer het beter even niet kan. Verder stel ik me open op naar de kinderen. Ik hanteer voor mezelf de regel: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!! Daarmee neem ik kinderen en ouders, maar ook collega’s serieus. Daarnaast wil ik kinderen goed observeren om te voorkomen dat het toch misgaat.

Wat vind jij belangrijk om te doen als er toch sprake is van uitdagend gedrag?

Ik wil, als er iets speelt met een kind in de klas, op tijd gesprekken hebben met ouders, IB en eventueel  samenwerkingswerkingsverband. Dan kunnen we observeren en gaan ontdekken wat deze leerling nodig heeft. Samenwerken met ouders is daarbij nodig om hun kind zo goed mogelijk te helpen. Op school willen we doorgaan tot we alles bereikt hebben wat mogelijk is en haalbaar is. Voor de leerling en de ouders is het belangrijk om inzicht te geven in  het gedrag en wat het voor gevolgen/consequenties heeft.

Wat vind je zelf typerend voor jou als leraar, als het gaat om leerlingen met gedragsproblemen?

Ik gebruik in de klas veel humor. Daarnaast kan ik met mijn (Non)verbale communicatie kinderen  helpen. In mijn klas probeer ik veel duidelijkheid en structuur aan te bieden, zodat de leerlingen weten wat ze aan mij hebben in deze klas. Als ik het moeilijk vind met een leerling, vraag ik ook wel: ‘’Wat kan ik nu voor je doen’’? Op die manier is mijn ondersteuning beter afgestemd.

Hoe typeren leerlingen jou? Kun je dat verklaren?

De leerlingen herkennen mijn humor. Ze geven aan dat ze me grappig vinden.
Daarnaast lees ik dat de leerlingen mijn uitleg waarderen. Dat komt omdat ik probeer alle kinderen te helpen die dat nodig hebben.  Ik probeer de leerlingen uit mijn klas en hun ouders zo goed mogelijk te leren kennen. De leerlingen waarderen het als je als leerkracht meer weet van hun hobby’s, of ziet dat ze een nieuwe bril hebben. Kinderen willen gezien worden! Ik geniet ervan dat een leerling mij het volgende compliment geeft: 'Juf, jij hebt altijd zoveel voorbeelden dat ik het goed kan onthouden’.  Ik houd ervan om de lessen wat uit te breiden met extra verhalen en dat wordt gewaardeerd.

Kernwoorden die Gemmeke typeren:

  • Vrolijk
  • Humor
  • Open
  • Duidelijk
  • Waarderend
  • Gericht op samenwerking

Wat leerlingen fijn vinden bij juf Gemmeke:

Groep 5-6 met 26 leerlingen Aantal
Ze is aardig / superlief25
Ze is grappig / heeft humor18
Ze kan goed lesgeven17
Ze helpt heel goed als je iets moeilijk vindt / als je iets vraagt14
Kan goed voorlezen / verhalen vertellen4
Ze doet leuke dingen (spellen) met ons2
Ze is vrolijk / ze lacht veel2
‘Ze kent iedereen persoonlijk.’1
‘Als je iets dwars zit helpt ze, je kunt echt alles tegen haar zeggen.’1