Eva

In gesprek met Eva de Jong SO cluster 4

Sfeerafbeelding Fontys

'Er zijn zoveel manieren om het kind te laten ervaren en laten voelen dat het wordt gezien.'

Wat is je achtergrond/ opleiding met betrekking tot gedragsproblemen en waarom heeft het je interesse?

Na mijn opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming  ben ik Orthopedagogiek gaan studeren en daarnaast op een buitenschoolse opvang gaan werken. Binnen de opvang werkte ik graag met kinderen met gedragsproblemen. Ik heb ervaren daar veel rust voor te hebben. Door deze ervaring ben ik verder gaan kijken en als onderwijsassistent in het speciaal onderwijs cluster 4 gaan werken. Daar was ik zo enthousiast over dat ik daar als leerkracht ben gaan werken en de deeltijdpabo heb gevolgd. Dat is inmiddels alweer bijna 18 jaar geleden. Maar nog dagelijks kan ik er in de klas blij van worden om kinderen de veiligheid te bieden en het vertrouwen te geven waardoor ze tot leren komen en dat ze daar zelf trots op zijn.

Wat vind jij belangrijk voor het voorkomen van uitdagend gedrag en het omgaan met uitdagend gedrag?

Voor het voorkomen van uitdagend gedrag is de eerste stap het kind te zien in verschillende situaties en zo het gedrag te leren lezen. Wat maakt dat een kind bepaald gedrag laat zien? Waar mogelijk ga ik met een kind in gesprek over wat ik zie. Ik koppel dit terug naar ouders en verzorgers met de vraag of er herkenning is. Mijn ervaring is dat de kinderen in de klas het graag goed willen doen en dat er vaak opluchting bij een kind is als het zich begrepen voelt. Dat het kind weet dat ik zie wat er met een kind gebeurt, waardoor het dat gedrag laat zien. Dat neemt al veel spanning en daarmee uitdagend gedrag weg. Een basis is ieder kind als individu zien. Dat start al met individueel goedemorgen wensen, waarbij direct voelbaar en zichtbaar is hoe een kind zich voelt. En dan dat lijntje vast houden door de dag heen. Bij het ene kind is dat een individueel gesprekje in de loop van de dag, bij een ander even een dikke duim of een klein briefje. Er zijn zoveel manieren om het kind te laten ervaren en laten voelen dat het wordt gezien. Dat doet de vertrouwens band tussen mij als leerkracht en het kind goed. Investeren in de relatie tussen mij en het kind zorgt er voor dat ik het kind kan uitdagen tot leren.

Wat vind je zelf typerend voor jou als leraar, als het gaat om leerlingen met gedragsproblemen?

Ik ben een rustig persoon en hoop dat ook uit te stralen. Dat is helpend als kinderen uitdagend gedrag laten zien. Rust bewaren is een basis. Afhankelijk van de mate van uitdagend gedrag en in hoeverre het storend is voor anderen, zal ik het negatieve gedrag negeren en positief gedrag bij anderen bekrachtigen. Dit kan vaak al een hele stap zijn voor kinderen om het negatieve gedrag te verminderen of te stoppen. Is het storend voor anderen, dan zal ik duidelijk en concreet benoemen waar een kind mee moet stoppen en vooral wat het kind wel moet laten zien. En ik geef direct een compliment als een kind gewenst gedrag laat zien. Het is vooral belangrijk om heel consequent te zijn in aanpak. Dat voor ieder kind duidelijk is wat er wordt verwacht, waar de grens ligt, hoeveel waarschuwingen er worden gegeven voor een consequentie volgt en wat die consequentie dan is. Naast de rust, regels, structuur voorspelbaarheid en duidelijkheid investeer ik in de relatie tussen mij en het kind. Omdat ik de kinderen serieus neem in wie ze zijn, ook in hun negatieve gedrag, kan ik ze makkelijk sturen naar het positieve.

Zo typeren collega’s Eva:

  • Humor
  • Kalmte en rust
  • Altijd persoonlijke afstemming op het individu (ouder/kind)/ inventief en origineel
  • Timing: juiste boodschap(soms direct soms indirect) op het juiste moment
  • Warm in persoonlijkheid

Dit vinden leerlingen fijn bij juf Eva:

Groep 4-5 SO cluster 4 Aantal
Ze is aardig / ze is lief11
Ze is behulpzaam5
Ze zorgt dat het stil (rustig) is als het moet2
Ze heeft ervaring (met autisme en ADHD)2
Ze geeft goede instructies / ze kan goed uitleggen2