Els

In gesprek met Els Dekkers

Sfeerafbeelding Fontys

"Iedereen echt zien in al hun facetten"

Wat is je achtergrond/opleiding met betrekking tot gedragsproblemen en waarom heeft het je interesse?

Ik heb diverse opleidingen gevolgd, waaronder de Pabo en geef nu 32 jaar les. Ik heb de Academie voor Natuurgeneeskunde gevolgd, wat heeft geleid tot een eigen praktijk voor Reflexzonetherapie. Sinds 2008 ben ik KIES-coach (coach voor kinderen in echtscheidingssituaties). Op school ben ik naast leerkracht, ook cultuur-coordinator. Momenteel volg ik de opleiding tot Rekenspecialist. 
Ik vind het fijn om kinderen en mensen te begeleiden in hun ontwikkeling om te worden die ze willen en mogen zijn. Ik wil kinderen en mensen het gevoel geven dat ze echt gezien worden door mij in al hun facetten, zonder een oordeel te maken of te hebben.

Wat vind jij belangrijk voor het voorkomen van  uitdagend gedrag?

Mijn eigen gedrag als rolmodel is belangrijk bij het omgaan met gedrag: wat je geeft krijg je terug (modellen en laten oefenen). Daarin is openheid, open en eerlijke communicatie (ook naar ouders toe) belangrijk. Evenals streng zijn in het klein en lief zijn in het groot. Als een kind bijvoorbeeld iets doet dat storend is, haal ik het kind altijd even uit de situatie en bespreek het eerst even apart. Ik heem iedere situatie en ieder kind serieus. Als ik boos ben is het op het gedrag en niet op het kind en dat benoem ik ook. Kinderen en ouders kunnen altijd bij mij terecht, soms niet meteen, maar ik maak wel ruimte en een afspraak hiervoor. Ik probeer er achter te komen wat de onderliggende reden van het gedrag is, zodat ik echt kan helpen. Ik geef aan dat ik een soort schoolmama ben, waar ze altijd terecht kunnen met hun kleine en grote problemen en dat ze de vrijheid mogen voelen om bij mij terecht te kunnen.

Wat vind jij belangrijk om te doen als er toch sprake is van uitdagend gedrag?

Ik vind het belangrij om ouders te betrekken met de vraag of ze het gedrag herkennen. Afhankelijk van de situatie en het gedrag schakel ik de interne begeleider in en vraag om het kind te observeren of anderszins passende ondersteuning te bieden. IK wil erachter zien te komen wat het kind nodig heeft om te worden wij hij of zij eigenlijk misschien wel wil zijn of worden en inzicht te geven in hun gedrag en wat de gevolgen zijn van hun gedrag.
Ik geef kinderen keuzemogelijkheden om ‘om te gaan’ met een moeilijke situatie, waarbij ze kunnen leren wat de gevolgen zijn van een bepaalde keuze. Soms model ik, soms spiegel ik kinderen in wat een bepaalde keuze oplevert als reactie en resultaat en welk gevoel een bepaalde keuze oplevert. Ze mogen van mij wel boos zijn, want onder boosheid ligt altijd een ander emotie. Ik ga nooit op een toppunt van boosheid met een kind te praten, laat ze eerst afkoelen. Daarna bespreken we het. Ik wil een kind met gedragsproblemen of uitdagend gedrag ook het gevoel geven dat ze de moeite waard zijn. Ze vragen door hun gedrag eigenlijk om aandacht.

Wat vind je zelf typerend voor jou als leraar, als het gaat om leerlingen met gedragsproblemen?

Typerend voor mezelf vind ik ‘humor, warmte, positiviteit, aandacht, schoolmama’ en serieus het probleem samen proberen op te pakken en er achter zien te komen wat de hulpvraag van het kind is. Ik ga er nooit van uit dat het kind het doet om “vervelend” te zijn jegens mij.

Hoe typeren leerlingen jou ? Kun je dat verklaren?

Uit de uitspraken van de kinderen blijkt dat ze mij vooral typeren als ‘aardig, lief, grappig, gezellig’ en ook dat ik goed, leuk en fijn les geef. Meerdere kinderen waarderen ook het voorlezen.

Kernwoorden die Els typeren:

  • Warm
  • Begripvol
  • Zoekend naar inzicht
  • Accepterend
  • Vrolijk

Wat leerlingen fijn vinden bij Juf Els:

Groep 4 met 21 leerlingen Aantal
Ze is aardig / lief19
Ze maakt leuke grapjes / ze is grappig19
Ze kan goed lesgeven13
Ze geeft leuke lessen8
Ze houdt van voorlezen / ze kiest altijd leuke boeken om uit voor te lezen5
Ze wordt niet meteen boos4
Ze is goed in complimenten geven4
We mogen soms extra buiten spelen4
‘Ze heeft me geholpen met het afspreken met andere kinderen en dat vind ik zo fijn.’1
‘Ze houdt van ons allemaal.’1
‘Ze legt iets uit met een blij gezicht.’1