Eelke

In gesprek met Eelke Ebben

     "Vertrouwen en openheid"  "Vertrouwen en openheid"

Wat is je achtergrond met betrekking tot gedragsproblemen en waarom heeft het je interesse?

Ik heb geen gespecialiseerde achtergrond of opleiding rondom gedrag en gedragsproblemen. Ik ben me bewust geworden dat ik al een aantal jaren voor de klas sta en dat het mij meestal tot het eind van het jaar goed loopt. Bij collega’s, met dezelfde doelgroep leerlingen verloopt het niet altijd goed. Wat doe ik dan anders? Wat breng ik in de klas? Zijn de leerlingen van nature zo? Dat zijn vragen die mij rondom gedrag en de dynamiek van het omgaan met gedrag bezig houden en interesseren.

Wat vind jij belangrijk om uitdagend gedrag te voorkomen?

Ik vind het heel belangrijk om leerlingen vertrouwen te geven en een goede band op te bouwen met iedere leerling. Je hebt humor nodig om uitdagend gedrag te voorkomen en soms moet je het ook de kop indrukken als je het aan voelt komen. Leerlingen mogen van mij best hun grenzen opzoeken. Hierdoor leren ze wat wel en niet kan en van fouten kunnen ze met elkaar en van elkaar leren.
Leerlingen in de bovenbouw hebben het nodig om hun identiteit te ontwikkelen en dit doen ze soms door gedrag uit te proberen. Door rustig te blijven, ruimte te geven en erover te praten leren de leerlingen wat belangrijk is en hoe je goed met elkaar omgaat. Leerlingen keuze vrijheid geven binnen kaders, is daarbij belangrijk. Als leerkracht moet ik zowel voorspelbaar zijn als me kwetsbaar op durven stellen en ook fouten durven toegeven.
Ik vind een open houding en aandacht voor de situatie van iedere leerling belangrijk om het gedrag van de leerling goed te kunnen begrijpen.

Wat vind jij belangrijk om te doen als er toch sprake is van uitdagend gedrag?

Kijken naar de leerling, waarom doet de leerling zo? Zoeken naar de reden van het gedrag. Er zit heel vaak iets achter of onder het gedrag, zoals bijvoorbeeld oud zeer, ruzie thuis of iets wat dwars zit.
Soms geef ik een leerling ruimte om af te koelen. Als het uitdagende gedrag bewust naar mij als leerkracht gericht is, ben ik duidelijk en consequent.
Als er iets voorvalt, ga ik in gesprek of laat ik leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Ik maak het goed en de volgende dag beginnen ze weer echt opnieuw (geen oud zeer).
Ik wil iedere leerling als individu zien. Soms leidt dit tot een uitzondering op de klassikale regels.
Bij uitdagend gedrag wil ik ouders en verzorgers op de hoogte houden (als het veilig is voor het kind).

Wat vind je zelf typerend voor jou als leraar, als het gaat om leerlingen met gedragsproblemen?

Ik neem leiding op momenten dat het nodig is maar ben ook een van de leerlingen als de situatie het toe laat. Ik ben open en toon interesse in iedere leerling, probeer te begrijpen wat er in ze omgaat.
Leerlingen met gedragsproblemen hebben vaak een reden voor hun gedrag. Ik kijk naar de reden en probeer ze ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.
Ik benoem ook vooral bij deze leerlingen wat ze heel goed hebben gedaan. Kleine stapjes zijn ook een vooruitgang en dat vergroot ik dan een beetje uit. Zo leren ze elke keer weer een beetje bij en worden niet meteen de fouten zwaar bestraft.
Ik hecht meer waarde aan het gesprek dan aan een straf. Soms is een straf wel gepast (bij incidenten zoals vechten). In deze gevallen bespreek ik de straf: wat denken ze zelf dat eerlijk is?
Als het kan stel ik samen met de leerling ‘in alle openheid’ een mail op naar de ouders, zodat ze weten wat ik met hun ouders bespreek.                                                                                                                      

Hoe typeren leerlingen jou? Kun je dat verklaren?


Leerlingen vinden mij aardig en lief. Ik probeer ook met alle leerlingen goed contact op te bouwen.    ’s Morgens komen de leerlingen eerder binnen. Ze hebben dan de tijd om met elkaar en met mij te kletsen. Ik geef alle leerlingen iedere ochtend een hand om te kijken hoe ze de klas binnen komen.
Ik werk op een Montessori school, waardoor het voor mij vanzelfsprekend is om af te stemmen op iedere individuele leerling. Ik probeer de leerlingen te helpen bij het lesje gepast bij hun eigen vraag. Ik geef veel individuele instructie op aanvraag.

Kernwoorden die Eelke typeren:

 • Vertrouwen
 • Openheid
 • Interesse
 • Ruimte voor eigenheid
 • In gesprek
 • Positief waarderend

Wat leerlingen fijn vinden bij juf Eelke:

Groep 7 (13) en groep 8 (13) met 26 leerlingen Aantal keer
Ze is aardig / superlief en aardig / aardig voor mij / lief19
Ze helpt heel goed als je iets moeilijk vindt / als je iets vraagt kijkt ze of ze kan helpen / ze helpt heel fijn / ze is behulpzaam / geef mij veel aandacht12
Ze is grappig / ze kan grappen maken / ze kan tegen grapjes/ ze is gezellig / ze is vrolijk12
Ze geeft goede instructies / kan goed uitleggen / ze kan goed les geven12
Ze doet leuke dingen met ons / we doen leuke dingen / leuke spellen6
Ze kan goed lesgeven / ze geeft goede lessen5
Ze luistert goed / luistert heel goed4
Ze kan goed voorlezen3
Ze wordt niet snel boos / ze is niet te streng4
Ze heeft aandacht voor iedereen2