Zorginnovatiecentra (ZIC) en Zorginnovatienetwerken (ZIN) van Fontys Mens en Gezondheid (FMG) zijn professionele werkplaatsen, die gevestigd zijn in de beroepspraktijk. Hier werken zorgprofessionals, studenten en docenten aan uitdagende vraagstukken, direct uit het veld. Door samen te leren, onderzoeken en innoveren, verbeteren zij de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

ZIC en ZIN gaan over de traditionele grenzen van onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk heen. Dat is nodig, want de huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om innovatieve oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als vergrijzing of de toegang tot betaalbare zorg. Door zorgprofessionals, studenten, docenten en zorgvragers samen te laten werken, slaan ZIC en ZIN een brug tussen theorie en praktijk. Het zijn professionele werkplaatsen met een persoonsgerichte en innovatieve leer- en werkcultuur.

Sfeerafbeelding Fontys

Wat is het verschil tussen een ZIC en een ZIN?

Verschil tussen een ZIC en ZIN ZIC en ZIN zijn anders georganiseerd, maar streven naar hetzelfde. Een ZIC is gevestigd binnen één zorgafdeling, waarbij samen werken en leren een continu proces is. ZIC bevinden zich in onder andere in verpleeghuizen of ziekenhuizen. Bij een ZIN werken betrokkenen vanuit verschillende teams of werkplekken, bijvoorbeeld in de thuiszorg of gehandicaptenzorg. Ze ontmoeten elkaar wekelijks op één locatie.

Wie zijn erbij betrokken?

ZIC en ZIN zijn ontstaan vanuit een intensieve samenwerking tussen Fontys Mens en Gezondheid (FMG), zorgorganisaties en andere stakeholders vanuit onderwijs en zorg. Binnen ZIC en ZIN zijn studenten, (zorg)professionals, docenten en zorgvragers betrokken.


Placeholder for Fontys video
Ik werd met open armen verwelkomd. Collega's die op een ZIC werken, begeleiden omdat ze het willen. Niet omdat het moet.”
Alumnus Verpleegkunde Margo
Lees hier meer ervaringen