Alles over Zorginnovatiecentra en Zorginnovatienetwerken

Onderzoek doen hoort er vanzelfsprekend bij

Elke lecturer practitioner van een ZIC of ZIN werkt samen met onderzoekers die verbonden zijn aan het lectoraat Professionele Werkplaatsen en/of ander relevant lectoraat. Samen met de zorgorganisaties worden thema’s vastgesteld en uitgewerkt in onderzoekslijnen. Studenten werken mee aan de (deel-)onderzoeken, maar ook zorgprofessionals hebben hier een rol in. Door vragen uit de praktijk te vertalen naar onderzoeken die weer leiden tot verbetertrajecten en innovatieve werkwijzen, is er sprake van een verbetercyclus, waarbij iedereen een kritische en reflectieve beroepshouding ontwikkelt.