Sprint naar content

Voor Bedrijven

V

Voor Bedrijven


Samen met bedrijven biedt Fontys BenT praktijkgericht onderwijs. Studenten ontwikkelen up-to-date vaardigheden en krijgen directe feedback van bedrijven. Dit leidt tot getalenteerde professionals die aansluiten op de arbeidsmarkt. Er zijn meerdere mogelijkheden om als bedrijf in contact te komen met onze studenten en het instituut. Hieronder staat een overzicht van de opties die mogelijk zijn.

Heb je zelf een leuk idee of wil je op een andere manier in contact komen met de studenten/docenten. Neem dan vooral contact op!

Stage beschikbaar? Meld je bedrijf aan.

Tijdens een bedrijfsbezoek maken onze studenten kennis met jullie bedrijf. Ze krijgen hiermee inzicht in wat voor type bedrijf het is, het herkennen bedrijfsprocessen en rollen/functies daarin.
Duur : eenmalig

Meer info? Neem direct contact met ons op!

Bedrijfsmanagement MKB/ Automotive and Mobility Managment

Technische Bedrijfskunde

Bedrijfservaring opdoen, studenten komen meelopen in het bedrijf. Hierdoor krijgen ze inzicht in het herkennen van technisch bedrijfskundige functies, herkennen van aspecten zoals geleerd in de opleiding, orienteren wat de student wel/niet interessant vindt.
Duur : 2 weken

Meer info? Neem direct contact met ons op!

Technische Bedrijfskunde

Stage

Studenten lopen in jaar 3 stage. Hierbij zetten ze een technische bedrijfskundig onderzoek op en voeren ze het uit. Optioneel 20% tijd meewerken op HBO niveau ter oriëntatie in werk van een technisch bedrijfskundige.

Duur: 20 lesweken
Stagedagen: 5 dagen per week
Periode: sept en feb

Contact:
Technische Bedrijfskunde

Bedrijfsmanagement MKB

Ministage

2e jaar studenten doen een procesoptimalisatie in een productiebedrijf.
Duur: 6 / 4 weken, stagedagen: 1 - 2 dagen per week, periode: september
Mail Bedrijfsmanagement MKB

Afstuderen

In het laatste jaar studeren onze student bij een bedrijf af. Ze gaan vanuit een gegeven projectsituatie, aan de slag met het definiëren van een passende onderzoeksvraag en projectaanpak. Hierna gaan ze het technisch bedrijfskundig breed analyseren en verder met het ontwerpen van een oplossing / ontwerp aan de hand van de gevonden grondoorzaken of gedefinieerde ontwerpeisen.

Duur: 20 tot 30 lesweken
Stagedagen: 5 dagen per week

Periode: sept, nov, feb, mei

Contact:
Technische Bedrijfskunde

Bedrijfsmanagement MKB

Technische Bedrijfskunde - Industrial Engineering and Management


Project 4

1e jaar studenten beschrijven in een bedrijfscasus welke factoren een rol spelen bij een verandering.
Duur: 1/2 dagen, eenmalig, periode: mei/juni
Mail Technische Bedrijfskunde

Project 5/6
2e jaar studenten analyseren en verbeteren een bedrijfsproces in een industriële of logistieke omgeving op operationeel/taktisch niveau.
Duur: 16 lesweken, stagedagen: 1 dag per week, periode: september
Mail Technische Bedrijfskunde

Project 7/8
2e jaar studenten doen onderzoek naar klanttevredenheid of -behoefte bij bestaande klanten en vanuit daar aanbevelingen doen voor de interne processen.
Duur: 16 lesweken, stagedagen: 1 dag per week periode: februari
Mail Technische Bedrijfskunde

Project 13/14
4e jaar studenten voeren een strategische scan van de huidige prestaties van het bedrijf uit of een afdeling in lijn met strategische beslissingen die genomen zijn of genomen moeten worden.
Duur: 10 lesweken, stagedagen: 5 dagen per week, periode: oktober, april
Mail Technische Bedrijfskunde

Bedrijfsmanagement MKB - Automotive and Mobility Managment

Project 9/10
4e jaar studenten lopen stage bij een bedrijf
Duur: 16 weken, stagedagen: 1-5 (oplopend), periode: september

Ministage
2e jaar studenten doen een procesoptimalisatie in een productiebedrijf. Duur: 6 / 4 weken, stagedagen: 1 - 2 dagen per week, periode: september Mail Bedrijfsmanagement MKB

Ministage
2e jaar studenten gaan aan de slag met sustainable / employer branding.
Duur: 6 / 4 weken, stagedagen: 2 dagen per week, periode: februari

Brancheweken
Studenten volgen bedrijfsrondleidingen
Duur: 4 x 2-3 dagen, periode september, februari
Mail Bedrijfsmanagement MKB

Fontys BEnT heeft graag een goede band tussen Fontys, bedrijven, studenten, docenten en onderzoekers. Door samen te werken met bedrijven uit het werkveld kunnen we bijvoorbeeld (mini) stages, gastcolleges, bedrijfsbezoeken en event-jureren inzetten.. Fontys faciliteert een netwerk waarin bedrijfsontwikkeling en onderwijs elkaar versterken. Dit zorgt ervoor dat studenten met praktijkgerichte vaardigheden afstuderen en aansluiting vinden in de snel veranderende arbeidswereld. Maar bovenal ervaren we dat studenten het werken voor en met het werkveld als zeer nuttig en interessant ervaren. Daarnaast stelt dit docenten ook in staat om lesstof aan te laten sluiten bij de behoeften van het werkveld en vernieuwend onderwijs te bieden. De samenwerking leidt niet alleen tot getalenteerde professionals, maar draagt ook bij aan regionale praktijkinnovatie en kennisontwikkeling op relevante thema's.

Interesse? neem contact op met onze accountmanager.