Sprint naar content

De Wever | Samen leren tijdens en van het spiegelgesprek

I

Naar aanleiding van het onderzoek ‘autonomie in samenspraak’ binnen De Wever, locatie Damast afdeling m-ZIC Spinnewiel, is afgelopen april de leermethodiek ‘spiegelgesprek’ ingezet. Het doel van de bijeenkomst was het ophalen van informatie om de autonomie van cliënten op de afdeling te kunnen vergroten, studenten en het multidisciplinaire team te laten leren van samen onderzoek doen en het ontwikkelen van de leermethodiek.
Zes cliënten die op de GRZ afdeling revalideerden namen deel aan dit spiegelgesprek waarin de thema’s eigen regie en autonomie centraal werden gesteld. Het spiegelgesprek stond eigenlijk in het najaar van 2020 al gepland, maar helaas kon het door de corona uitbraak op de afdeling destijds niet doorgaan. Ook dit keer was het een uitdaging om de bijeenkomst te organiseren zonder extra risico te lopen op besmettingen, maar door digitale creativiteit is het gelukt dit toch te realiseren! Daar zijn we stiekem dus ook wel trots op.
Bij het spiegelgesprek voeren de cliënten samen met de gespreksleiders het gesprek over autonomie en eigen regie. De medewerkers uit het multidisciplinaire team hebben hierbij geen inbreng en luisteren alleen naar wat de cliënt vertelt. Normaal gesproken doen medewerkers dat door in een grote kring rondom de cliënten groep te zitten, echter ging dat door de maatregelen nu niet. Daarom realiseerde we een digitale verbinding waarin het team zowel vanuit thuis of in een andere ruimte vanuit Damast konden meeluisteren. Tot slot reflecteerden medewerkers op het gesprek om zo verbeterpunten voor de afdeling te ontdekken.

Drie studenten; Amber, Miranda en Myrthe hebben dit spiegelgesprek o.a. tot stand laten komen. Zij hebben de cliënten geworven, de zaal ingericht en de zorgmedewerkers van informatie voorzien.
Myrthe (ergotherapiestudent): ‘Het spiegelgesprek heeft mij veel inzichten gegeven in hoe cliënten op afdeling Spinnewiel eigen regie en autonomie ervaren’
Miranda (verpleegkundestudent: ‘Het organiseren van het spiegelgesprek heeft mij veel doen leren in organisatorische taken en vergoot mijn verantwoordelijkheidsgevoel’.
Amber (verpleegkundestudent): ‘Het was een leuke uitdaging om samen met het team van zorgmedewerkers hierover in gesprek te gaan. Zo zijn er diverse meningen wat maakt tot een mooie uitkomst!’

De studenten Amber, Myrthe en Miranda zijn de komende tijd aan de slag met het coderen en analyseren van de opgehaalde informatie, dit doen zij samen met medewerkers uit de onderzoeksgroep. De uitkomsten uit deze analyse worden voorgelegd tijdens het teamoverleg van het multidisciplinaire team op 7 juni. Tijdens dit teamoverleg wordt er samen gekeken naar passende interventies om de autonomie van cliënten op de afdeling te kunnen vergroten en de revalidatie van cliënten te kunnen stimuleren.

De onderzoeksgroep bestaat uit:
Studenten: Amber Kuijpers, Myrthe Hegger, Miranda Peters
Verpleegkundigen: Tamara van Ravestijn, Carli Borgmans
Geestelijk verzorger: Gabriël Roes
Onderzoeker: Meriam Janssen
Lecturer Practitioners: Patricia Volbeda en Marieke van Vugt

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys