Sprint naar content

Fontys Applied AI Learning Community


Artificiële Intelligentie (AI) als systeemtechnologie gaat een steeds grotere rol spelen in onze maatschappij. Dit vraagt om kennis en goed opgeleide mensen. De Nederlandse AI Coalitie en Regieorgaan SIA financieren zes hogescholen voor het oprichten van learning communities rondom kunstmatige intelligentie, in het Pilotprogramma Applied AI Learning communities. In deze learning communities werken onderzoekers, professionals, docenten en studenten nauw samen om studenten en werknemers op te leiden door gezamenlijk nieuwe AI-toepassingen praktisch bruikbaar te maken. Fontys is een van de zes hogescholen die deelneemt aan het pilotprogramma. Namens Fontys verkent het Kenniscentrum Applied AI for Society momenteel in welke vorm en met welke focus Applied AI Learning Communities ingericht kunnen worden. 

Thema

Fontys kenmerkt zich in de Brainport regio door open innovatie, een engineering traditie en een sterke sociale cohesie. Het Brainport ecosysteem is een unieke combinatie van hoogwaardige technische expertise, systeemdenken en sociale innovatie. Met deze waarden en kennis kan Brainport samen met de regionale kennisinstellingen een belangrijke rol gaan spelen voor nieuwe AI-oplossingen en -toepassingen. Specifiek ligt de focus van de Brainport (en het LC) op het gebied van smart industry, mobility en gezondheid en welzijn.

Aansluiting met regionale agenda

De Fontys Applied AI Learning Community zal zich in afstemming met Brainport en Avans organiseren. Om een impact te hebben op de regio is het van belang om een schaalbaar concept creëren. Het doel van de learning community is het ontdekken van de 'communityformule'. Hoe zorg je voor actieve participatie, een constante deling van kennis en een zuigende werking op de instroom van het bedrijfsleven? En tot slot hoe bouw je deze kennis op en draag je deze verder uit?

Het Fontys ICT Innovation Lab, Kenniscentrum Applied AI for Society en het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen van Fontys Hogescholen gaan zich hiervoor inzetten. Aan de kenniscentra zijn ongeveer 20 lectoraten verbonden waaronder de lectoraten AI & Big Data, Professionele Werkplaatsen en Dynamische Talent interventies. Een goed werkende Applied AI Learning Community draait net zo veel om inhoudelijke kennis als om het creëren van een netwerk om te verbinden, delen en groeien.

Bestaande activiteiten en netwerken

Naast de drie kartrekkers van Fontys willen we aansluiten bij bestaande initiatieven en netwerken. Voor het betrekken van meer startups met kennis van AI zoeken we verbinding met startup facilitator The Gate en CORE van de TU/e en Centrum voor Ondernemerschap van Fontys. Om met meer mkb-partners in gesprek te komen zetten we een samenwerking op met o.a. Gemeente Tilburg, Eindhoven, Helmond en MindLabs die via bestaande programma’s al goede contacten hebben.

Projectteam

Sfeerafbeelding Fontys

Amy Latour

Projectleider Enabling Technologies

a.latour@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

Frans Mouws

Business developer

f.mouws@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

Danny Jonker

Onderzoeksmanager Fontys Kenniscentrum Applied AI For Society

d.jonker@fontys.nl


Partners

  • Kenniscentrum Applied AI For Society (penvoerder)
  • Fontys ICT Innovation Lab
  • Fontys Kenniscentrum Leven lang ontwikkelen (LLO)