Sprint naar content
Project

Living Lab Circulair Textiel

De textielindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld; daarom richten we ons met het Living Lab Circulair Textiel op de overkoepelende vraag: Hoe kunnen we toewerken naar een circulair textielsysteem? 

Wat houdt het project in?

In dit lab werken we samen met het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans en Midpoint Brabant. Studenten van onder meer de opleidingen Toegepaste Psychologie, Commerciële Economie en de Juridische Hogeschool gaan -om te beginnen- aan de slag met vraagstukken van twee ondernemers:

Voor 20B – ontwerp en verkoop van luxe duurzame kleding - wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een kledingbibliotheek.
Textaafoam –een groothandel in meubelstoffen- wil weten wat zij kunnen doen om de keten van meubelstoffen te verduurzamen.
Bij beide vraagstukken worden technische, economische, juridische, sociale en gedragsaspecten geïntegreerd.


Contact