Sprint naar content

HBO Kennisbank

Wanneer je bent afgestudeerd en je scriptie met een 7 of hoger is beoordeeld komt je scriptie in aanmerking voor publicatie in de HBO Kennisbank. Dit is een databank die afstudeerproducten en onderzoekspublicaties van verschillende hogescholen beschikbaar stelt. Je kunt aangeven of je afstudeerproduct wel of niet gepubliceerd mag worden en op welke manier. De hogeschool heeft het recht om je afstudeerproduct te publiceren, maar er wordt rekening gehouden met de wensen van de student en de afstudeerorganisatie.

Lees meer over de HBO Kennisbank

Lees meer over het publiceren in de HBO Kennisbank

Download het toestemmingsformulier

Sfeerafbeelding Fontys