Sprint naar content

Video in Onderwijs

Wilko van Dijk, docent opleiding Sportkunde, 19 mei 2020

Video in Onderwijs

Sfeerafbeelding Fontys

Deze Best Practices gaat over het werken met
zelfgemaakte instructievideo’s en formatieve toetsen. Deze informatie geeft docenten de mogelijkheid om veel voorkomende fouten in de digitale les te
bespreken. Wilko legt uit hoe hij dit doet en wat tot nu toe zijn ervaringen hier mee zijn.

Mijn doel
Het doel is om theorielessen in te richten met gebulp van video, verrijkt met een formatieve toets vragen, om voorkennis te activeren en kennisoverdracht voorafgaand aan- en verwerking tijdens de bijeenkomst te laten plaatsvinden.

Wat heb ik gedaan

Tijdens een onderwijsbijeenkomst staat een thema centraal, dat aan de hand van een casus zal worden behandeld. Voorafgaand aan deze onderwijsbijeenkomst bekijken studenten een video en beantwoorden ze een aantal formatieve toets vragen. Deze video moet leiden tot activatie van de voorkennis, waardoor het bespreken van de casus bespoedigd wordt. De bespreking van de casus zal leiden tot inhoudelijke studievragen bij het thema. Studenten gaan op hun eigen wijze (individueel of in groepsverband) deze vragen uitwerken a.d.h.v. de aangereikte literatuur, beschikbare hoorcolleges of zelf gevonden bronnen. De informatie die voorkomt uit de formatieve toets vragen, kan gebruikt worden om studenten beter te coachen in het uitwerken van de casus en de studievragen.

De video die de studenten moeten bekijken is geplaatst op Microsoft Stream. Dit platform heeft een aantal handig functies. Zo is het mogelijk om in de beschrijving van de video tijdcodes te plaatsen waardoor het navigeren binnen de video makkelijk wordt. Daarnaast is het mogelijk om de video interactief te maken door een Microsoft Forms aan de video koppelen. Je kunt zelf bepalen op welk moment deze vragenlijst in de video zichtbaar wordt. Tot slot is het mogelijk om bij de video commentaar onder de video kunt plaatsen. Studenten kunnen dus ook vragen stellen of reacties plaatsen bij de video.

Mijn ervaring

Al enkele jaren werken we met video’s die de onderwijs bijeenkomsten ondersteunen. Echter maken we pas recent gebruik van (de combinatie van) Microsoft Forms en Microsoft Stream. De ervaring is dat studenten de video’s
voorafgaand aan de bijeenkomst allemaal bekijken en de vragen ook invullen. Dit geeft ons een mooi beeld voor het inhoudelijke deel van de les. Het gebruik van Stream en Forms bevalt positief. Beide apps zijn met elkaar
te integreren maar ook heel goed te koppelen aan Microsoft Teams.

Zelf aan de slag

Er zijn diverse manieren om instructie video’s op te nemen. Van een screen recording tot een geproduceerde green screen video. Zelf kunt je vrij laagdrempelig video’s opnemen van je eigen desktop door gebruik te maken van
het binnen Fontys beschikbare platform Mediasite. Binnen dit pakket is gratis software beschikbaar om screen recording op te nemen. Je kunt ook kiezen voor andere softwarepakketten.

Enkele tips:    

 • Zet video didactisch goed in
 • Maak gebruik van bestaand materiaal dat ook ingezet kan en mag worden in het onderwijs. Als specifieke video’s niet bestaan, kun je overwegen om video’s zelf te maken.
 • Laat video’s niet langer dan ±8 minuten duren
 • Zorg voor goede audio
 • Meer informatie over Mediasite; https://connect.fontys.nl/diensten/IT/mediasite
 • Microsoft Sream en Microsoft Forms maken deel uit het van het Office 365 pakket

  En als ik nog vragen heb?

  Wil je een voorbeeld zien? Dan verwijs ik je door naar deze video.

  Voor vragen; wilko.vandijk@fontys.nl