Sprint naar content

Maak je eigen YouTube aflevering voor D&Ptv

 Anne Nabuurs, Docent van het Fontys Educatief Centrum (FEC), 20 maart 2020

Maak je eigen YouTube aflevering voor D&Ptv

Sfeerafbeelding Fontys
Deelnemers van de (bijscholings)minor Dienstverlening en Producten (D&P) zouden in de aankomende weken les krijgen in het maken van een professionele film en in facilitaire werkzaamheden. De lessen film maken verzorgen we als FEC altijd op een Fontys-locatie en de les facilitair in een professionele keuken. Aangezien dit nu onmogelijk is geworden door de Corona maatregelen, hebben we deze lessen geïntegreerd in een geheel nieuwe vorm.

We hebben een YouTube kanaal gestart (D&P.tv) en de deelnemers, reeds bevoegde docenten uit het vmbo, gaan thuis in hun eigen keuken aan de slag met het maken van een aflevering (kookinstructie) voor op het kanaal

Mijn doel
We hebben twee hoofddoelen:

 • Het aanleren van filmtechnieken (o.a. ook het maken van een script, storyboard, shotlist, etc. tot aan de eindmontage)

 • Het aanleren van kooktechnieken (o.a. snijtechnieken, omgaan met hygi├źne en veiligheid etc.)

Wat ga ik doen?
We maken gebruik van een zelf opgezet YouTube kanaal en in MS Teams geven we de deelnemers online instructies. Ook wordt gebruik gemaakt van de webtool (https://padlet.com) ten behoeve van plaats- en tijdsonafhankelijk leren. Het programma, bestaande uit twee dagen, ziet er als volgt uit:

Dag 1 - Alle deelnemers nemen deel aan een online vergadering in MS Teams (hier hebben we een agendaverzoek voor gemaakt). Het volgende komt aan bod:

 • Fontys docent geeft uitleg over het doel van de lessen en licht het lesprogramma toe.

 • Een professionele kok behandelt kort de theorie over facilitaire werkzaamheden en laat instructievideo's zien van bijvoorbeeld snijtechnieken.

 • De deelnemers gaan zelfstandig aan de slag met het maken van een plan van aanpak (recept kiezen, benodigdheden in kaart brengen etc.) De Fontys docenten en de professionele kok zijn bereikbaar via MS Teams voor vragen.

 • De deelnemers krijgen van een film-expert theorie en uitleg over het maken van een professionele film. Daarnaast hebben ze de beschikking over ondersteunende  materialen op www.cursusfilmmaken.nl (wachtwoord op te vragen via a.nabuurs@fontys.nl).
 • De deelnemers maken een script, storyboard en shotlist van het te maken recept.

 • Gezamenlijke afsluiting in MS Teams voor korte evaluatie.

Dag 2 - Alle deelnemers nemen weer deel aan een online vergadering in MS Teams. Het volgende komt aan bod:

 • Herhaling van het doel van de lessen en een toelichting op het lesprogramma.

 • De deelnemers gaan zelfstandig aan de slag met het bereiden van het gerecht in hun eigen keuken (middels het plan van aanpak dat gemaakt is op dag 1). Tijdens het bereiden van het gerecht maken ze video-opnames.

 • Deelnemers gaan de video-opnames monteren tot een aflevering.

 • De afleveringen (eindproducten) worden op het YouTube kanaal geplaatst.

 • De deelnemers gaan elkaar aan de hand van een checklist (eisen opdracht) feedback geven op de toepassing van filmtechnieken.

 • De professionele kok bekijkt de afleveringen en geeft alle deelnemers feedback op de kooktechnieken.

 • De deelnemers leveren hun eindproducten en tussenopdrachten in via Gradework.

Mijn ervaring
De lessen moeten nog worden uitgevoerd > en na 9 april is het kanaal D&Ptv gevuld.

Tips voor anderen bij online onderwijs
Door de lessen die ik tot nu toe online gegeven heb weet ik waar ik op moet letten:

 • Duidelijke structuur bieden; programma met hierin op welk tijdstip de instructies zijn en wanneer het zelfstandig werken is.

 • Houd rekening met de persoonlijke situaties van de deelnemers (bijv. dat er kinderen thuis rond lopen en er veel afleiding is).

 • Stap niet in de valkuil dat je te lang instructies gaat geven.

 • Maak afspraken met de deelnemers over het antwoorden via de chat (zodat niet alle deelnemers tegelijk praten). Je kunt als docent de microfoons van deelnemers uitzetten.

 • Laat de deelnemers binnen MS Teams in groepjes werken (beeldscherm en bestanden delen).

 • En het allerbelangrijkste, maak het praktisch. Laat de deelnemers niet te lang naar je luisteren, maar zorg tussendoor voor opdrachten die ze zelfstandig kunnen doen.

En als je vragen hebt
Kom er gerust mee: a.nabuurs@fontys.nl Vanuit ons FEC-team ondersteunen we anderen graag. Allemaal veel succes met het online lesgeven!