Sprint naar content

Kennistoets omgebouwd tot online open boek tentamen

 Erwin Mortier, docent Fontys Sporthogeschool.19 mei 2020

Kennistoets omgebouwd tot online open boek tentamen

Sfeerafbeelding Fontys
We hebben de geplande kennistoets omgezet naar een online open boek tentamen met open vragen (Positionering van de Sportonderneming) in het 3e jaar van Sportkunde. De open-vragentoets was al eerder ontwikkeld, maar het online afnemen hiervan vroeg om een andere aanpak.

Mijn doel
Voor de vakken management, marketing en financiën hebben we een geïntegreerd open boek toets gemaakt waarbij we geen passieve en actieve kennis toetsen, maar begrip en toepassing beoordelen. Tijdens Coronatijd waren we genoodzaakt deze toets online uit te voeren. En daar ging een traject aan vooraf.

Wat we hebben gedaan
We stuurden een informatiemail  aan de studenten waarin we de toets, setting, type vragen lieten zien. Studenten met dyslexie kregen extra tijd.

Een week voor deze toets hebben we een (ingekorte) proeftoets gestuurd. De studenten konden thuis inloggen. We hebben ze stap voor stap door de procedure geleid van de toets. Daarnaast hebben we het protocol doorgenomen met ze. Na afloop hebben we de toets nagekeken en was er mogelijkheid de toets in te zien.

Drie dagen voor de officiële toets hebben we nog een mail gestuurd met details van het protocol. In dit protocol informeerden we over de identificatieplicht. Daarnaast vertelden we dat ze 15 minuten van te voren aanwezig moesten zijn door zich te melden bij de surveillant van de aan hun toegewezen toetsgroep, die bestond uit 4 studenten. En tot slot communiceerden we nogmaals dat het een open boek tentamen is en dat er dus tijdens de toets geen communicatie met andere studenten toegestaan is. Voor aanvang van de toets moesten de studenten de telefoon zichtbaar op beeld wegleggen, zodat deze niet tijdens de toets werd gebruikt. De toets duurde 60 minuten, wat relatief kort is, om fraude te voorkomen. Immers als de tijdsdruk hoger is, is er minder ruimte voor fraude. De casussen mochten overigens niet te lang zijn, omdat scrollen in dit kortere tijdsbestek te veel tijd kost.

Onze ervaringen
Het was best spannend. Er zijn vele riscofactoren. Een voorwaarde is, dat de vragen goed geformuleerd moeten zijn. Ook de technische opzet van de toets en de communicatie naar studenten moeten goed geregeld zijn. We zijn daarin goed ondersteund door ons bedrijfsbureau
Verder is het online nakijken erg fijn. Het nakijken van antwoorden van open vragen kost normaal veel tijd maar kost bij een online afname 50% minder tijd vanwege de positionering van de antwoordsleutel naast de ingevulde antwoorden en de automatische telfunctie. Dit was een eyeopener voor ons. We denken dat er niet veel fraude gepleegd werd, mede omdat het persoonlijk contact (docenten als surveillanten) tijdens afname fraude ook onderdrukt.

Ervaringen van de studenten
Ze vonden het uitdagend, maar waren er ook wat angstig over. Studenten die tijdens de lessen actief betrokken waren en
relatief goed scoorden tijdens de proeftoets scoorden weer relatief goed bij de toets. We zagen de studenten hard zweten, want ze moesten hard werken en aan goed timemanagement doen.

Gebruikte tools
Remindo toetsapplicatie.

Tips voor docenten, die hiermee aan de slag willen?
Bereid de studenten goed voor op de toets, zowel op de afnameomgeving als het type vragen. Vragen gericht op begrip en toepassing lijken een sterk discriminerend karakter te hebben, waarbij de studenten die actief in de lessen aanwezig zijn en gedurende de lesperiode de toetsstof goed bijhouden zich goed kunnen onderscheiden.

Vragen?
Neem contact met me op via e.mortier@fontys.nl