Theologie studeer je in Utrecht

FHTL alle opleidingen Domtoren

Theologie studeer je in Utrecht

Op onze leslocatie zijn twee theologieopleidingen gevestigd:

  • HBO
    Fontys Theologie Levensbeschouwing (FTL); en
  • WO
    Tilburg School of Catholic Theology (TST)

HBO Theologie Levensbeschouwing: Fontys Theologie Levensbeschouwing

De opleidingen van Fontys Theologie Levensbeschouwing staan in een lange traditie van theologiebeoefening. Je bestudeert de rijkdom van de christelijke traditie in het licht van de grote diversiteit aan religiositeit en levensbeschouwelijkheid die de moderne samenleving kenmerkt.

Bij Fontys Theologie Levensbeschouwing studeer je theologie met oog op beroepen als geestelijk verzorger of pastorale (mede)werker. De beroepspraktijk waar je voor wordt opgeleid staat je hele studie lang centraal.

WO Theologie: Tilburg School of Catholic Theology

Tilburg University biedt in Utrecht (en in Tilburg) een brede bacheloropleiding theologie aan, waarin je grondig kennismaakt met de verschillende vakken die samen de theologiestudie vormen.

De theologiestudie is een samenspel van meerdere wetenschappen. Behalve met de theologische vakken als bijbelwetenschappen, geloofsleer, ethiek en spiritualiteit, liturgie en praktische theologie, maak je ook kennis met filosofie, literatuurwetenschappen, geschiedenis, sociale wetenschappen en godsdienstwetenschappen. De opleiding is sterk literair-historisch en antropologisch georiënteerd. Anders gezegd: enerzijds richt je je op een verscheidenheid aan teksten en hun plaats in de geschiedenis, anderzijds kijk je naar de ervaringen van mensen.

Na het afronden van de bachelor kun je een master Theologie gaan volgen. Of kies voor de Engelstalige éénjarige master Christianity and Society. Instromen in deze master staat vrij voor iedere student die zijn of haar hbo- of wo-bachelor heeft afgerond. Het maakt dus niet uit wat je studierichting is. Daarnaast verzorgt de School of Theology samen met de School of Humanities een Engelstalige Research Master Theology.

Toekomstperspectief? Theologen kom je tegen als geestelijk verzorger in een zorginstelling, bij de krijgsmacht (als legeraalmoezenier) of in een justitiële instelling (gevangenispastor), als pastoraal werker in een parochie, leraar Godsdienst en Levensbeschouwing maar ook als journalist of redacteur in de media of als beleidsmedewerker bij een NGO.

Voordelen samenwerking FHTL en TST:

- dynamische leeromgeving
- toegang tot de universiteitsbibliotheek
- (buitenlandse) reizen
- gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
En switchen tussen hbo en universiteit of een universitaire vervolgstudie is door deze samenwerking bovendien gemakkelijker.