Contractonderwijs

Wil je eerst proeven aan de bachelor Theologie? Of ben je te laat met inschrijven maar wil je wel al vast colleges volgen, of studeer je elders en wil je enkele vakken uit ons programma volgen? Dan kan je je als contractstudent inschrijven en modules naar keuze volgen. Je kunt uit het programma de vakinhoudelijke modules volgen; trainingen en stages zijn niet toegankelijk voor contractstudenten.

Kijk voor het actuele aanbod op ons rooster.

Wil je je zich inschrijven als contractstudent, neem dan contact met ons op.

Kosten

Het volgen van een module kost 90 euro per European Credit (EC).

Studieresultaat

Na het voldoende voltooien van een module inclusief toetsing, krijg je hier een bewijs van. Mocht je je later inschrijven als regulier student, dan kunnen deze bewijzen worden toegevoegd aan je cijferlijst (al behaald).