Alumni

Sfeerafbeelding Fontys

Alumni zijn van groot belang voor een opleidingsinstituut. Ze vormen een belangrijke schakel van het instituut met het werkveld. Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing wil daarom investeren in haar relatie met oud-studenten.

Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing heeft een alumnibeleid ontwikkeld. Dit beleid omvat de volgende elementen:

- Uitnodigen van alumni voor activiteiten als studiedagen

- Participeren aan het landelijke alumni-onderzoek van HBO-theologieopleidingen

- (postinitieel) opleidingsaanbod voor alumni

Studenten die afstuderen krijgen automatisch een oproep zich te registreren als alumnus. Ben je oud-student en ben je nog niet geregistreerd, doe dat dan alsnog via de website van Fontys. Op de website heb je ook de mogelijkheid om als geregistreerde alumnus in te loggen en je gegevens te actualiseren.