Studentenpastoraat

Fontys Theologie Levensbeschouwing biedt studenten studentenpastoraat aan. Het studentenpastoraat is er voor alles wat niet met het denken over geloof, maar met het beleven van geloof, te maken heeft.

Ward Biemans is sinds 1 september 2017 studentenpastor van zowel FHTL als van Tilburg School of Catholic Theology. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die de studentenpastor jaarlijks ontwikkeld.

Liturgie

Onze opleiding wil niet alleen een plaats zijn van nadenken over geloof, maar ook van geloof beleven. Daarom vieren we rond Kerstmis en rond Pasen samen de eucharistie. Daarnaast is er iedere dinsdag als er colleges zijn een kwartier middaggebed in de Catharinakathedraal. Je krijgt een uitnodiging in je mailbox.

Persoonlijk geloof

Vanuit de opleiding willen we je ook helpen bij het ontwikkelen van je eigen geloof. Vraag gerust om een luisterend oor en om advies van de studentenpastor:

Als je merkt dat de colleges je geloof bevragen en dat je in de war raakt – hoe kom je daar weer uit? Als je merkt dat je wel beter leert denken, maar niet beter leert bidden – en dat zou toch wel mooi zijn. Hoe kun je in de stilte God zoeken en vinden?
Als je merkt dat je graag wat meer zou weten over spiritualiteit; er zijn immers verschillende manieren van geloven: benedictijnse, franciscaanse, ignatiaanse spiritualiteit, bijvoorbeeld.
Als je graag eens een klooster van binnen zou zien, of naar Taizé mee zou willen.
Als je zoekt naar een goed boek.
Als je nadenkt over roeping, en graag wil ‘onderscheiden’ wat er aan de hand is.
Als je moeite hebt met bepaalde uitspraken van kerkelijke mensen.

En je kunt natuurlijk ook in gesprek gaan als er geen moeite en vragen zijn, maar juist blijdschap!

Digitale retraite

In de tijd voor Kerstmis (Advent) en voor Pasen (Veertigdagentijd) is er gelegenheid om kennis te maken met bidden met de Schrift, of met bidden met je leven, volgens de ignatiaanse traditie. Eigen aan die traditie is: geloof in ieders eigen weg met God; je inleven in een Bijbelverhaal als deel van de meditatie; aandacht voor wat je beleeft en wat je voelt, als je je biddend dit verhaal voorstelt; ‘less is more’: goed de tijd nemen voor wat je beleeft; vertrouwelijk spreken met God.

Ook hiervoor ontvang je een uitnodiging per mail. Wanneer jouw deelname aan de digitale retraite aanleiding geeft tot een gesprek, dan kunnen we iets afspreken om te horen hoe het gaat, zowel praktisch als inhoudelijk.

Sfeerafbeelding Fontys