Fondsen

Stichting Opleiding voor Godsdienstleraren Amsterdam

In 1961 werd op initiatief van de toenmalige bisschop van Haarlem de Stichting Opleiding voor Godsdienstleraren Amsterdam (OGA) opgericht met als doel priesters en religieuzen pedagogisch-didactisch te scholen tot godsdienstleraren voor het voortgezet onderwijs. De opleiding groeide al snel uit tot een volledige MO-theologie opleiding voor leken-godsdienstleraren. De OGA is de voorloper van Fontys Theologie Levensbeschouwing te Utrecht. Zij heeft de verzorging van het onderwijs in 1984 (MO-A) en 1993 (MO-B) overgedragen aan de Katholieke Leergangen te Tilburg, één van de voorgangers van Fontys Hogescholen.

De stichting blijft voorlopig voortbestaan om een fonds te beheren, waaruit buiten-curriculaire activiteiten van de huidige opleiding kunnen worden gesubsidieerd en studenten van de opleidingen bij Fontys Theologie Levensbeschouwing wier opleiding door financiële problemen wordt bedreigd kunnen worden ondersteund. Nadere informatie is op te vragen via het bedrijfsbureau van Fontys Theologie Levensbeschouwing theologielevensbeschouwing@fontys.nl .

L.J. Mariastichting

De L.J. Maria Stichting stelt zich ten doel de theologiestudie van rooms-katholieke vrouwen te bevorderen. Sinds de oprichting in 1987 beheert zij een fonds ter ondersteuning van r.k. vrouwen, die een studie in het hoger onderwijs in Nederland volgen. Nodig voor de toelating is professionele beroepsuitoefening in een pastorale of catechetische functie binnen de r.k. kerk in Nederland, of de intentie hebben zich verder te specialiseren in de theologie of spiritualiteit. Voor meer informatie: www.ljmariastichting.nl