FTL staat voor inclusiviteit en diversiteit

Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FTL) voert inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel. Iedere student is bij FTL welkom. Ongeacht godsdienst of levensovertuiging, politieke of culturele achtergrond, gender of seksuele voorkeur. Je mag te allen tijde jezelf zijn bij FTL.

De dialoog tussen lesstof en jouw opvattingen en ideeën helpen je verder in je ontwikkeling. Vragen stellen hoort erbij. Als je eigen standpunten en argumenten inbrengt, ook in werkstukken en bij tentamenvragen, laat je je kritische houding zien. Dat zien we graag.

Docenten en studenten werken samen aan een veilig studie- en werkklimaat, waarbinnen iedereen zichzelf mag zijn. Een open houding en respect voor opvattingen en ideeën van anderen, ook of juist als die verschillen met die van jezelf, oefenen we regelmatig in de lessen. Deze houding is onmisbaar voor je toekomstige beroep en verwachten we daarom niet alleen binnen de lessen, maar ook daarbuiten.