Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit een aantal experts die werkzaam zijn in het werkveld van Fontys Sport en Bewegen. De Raad van Advies adviseert over onderwerpen op strategisch niveau en heeft daarbij de taak om het strategische beleid te bevorderen, alsmede het monitoren van de kwaliteit hiervan. Dit alles in het licht van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek gericht op een gezonde en actieve leefstijl.

In concrete geven zijn gevraagd en ongevraagd advies over:

  • de onderwijsvisie;
  • ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek;
  • ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen;
  • internationalisering;
  • de profilering van de opleidingen;
  • de aansluiting met instroom- en uitstroom;
  • het toekomstige beroepenveld van de afgestudeerden van Fontys Sport en Bewegen (op strategisch niveau);
  • ontwikkelingen in de commerciĆ«le sportwereld;
  • sportmanagement;
  • sportaccommodaties in de gemeenten van onze opleidingen.