Pim Lamers

Directie- en bestuurssecretaris GGD Brabant Zuidoost

De GGD staat voor positieve gezondheid en bevordert en beschermt de gezondheid van de inwoners in de regio Z.O. Brabant. Sport en bewegen zijn essentieel voor het behouden en bevorderen van een goede gezondheid.Sport en bewegen zijn niet alleen goed voor de fysieke gezondheid maar ook voor de mentale gezondheid en voor de sociale contacten.Sport brengt letterlijk verschillende werelden bij elkaar en draagt daarmee ook bij aan maatschappelijke doelstellingen zoals emancipatie, sociale verbinding en tolerantie.

Achtergrond

Ik ben oorspronkelijk wetenschappelijk opgeleid in de sociologie (met onderwijskunde als specialisatie) en voordat ik bij de GGD ging werken ben ik werkzaam geweest in beleids- en managementfuncties in het onderwijs (Grafische School Eindhoven en Fontys Hogescholen)en bij de gemeente Eindhoven.

In het verleden heb ik veel actief gesport (voetbal, tafeltennis, mountainbike) en tegenwoordig vooral bezig met wandelen en fietsen.Ik heb ook bestuurlijke functies vervuld in de sportsector (bestuurslid Pushaira en voorzitter NVZB). Daarnaast ben ik al ruim 55 jaar fervent PSV supporter.Ook ben ik nog regelmatig te vinden langs (en soms op) de sportvelden om mijn (klein)kinderen te zien sporten of te coachen.

Inbreng

Als lid van de Raad van Advies ga ik mijn kennis, ervaring en netwerk inzetten om de kwaliteit van de sportopleidingen van Fontys (in al zijn varianten) te verbeteren en ervoor te zorgen dat het onderwijs en onderzoek blijft aansluiten op de behoeften van het werkveld. Door met name een sparringpartner te zijn voor de directie van de opleiding.Door gevraagd en ongevraagd de adviseren.

Ontwikkelen

Ik vind het prachtig om te zien hoe jonge mensen zich ontwikkelen en voorbereiden op een professionele toekomst en hoop daar op een (indirecte) manier aan te kunnen bijdragen. Als vader van 3 kinderen en opa van 6 kleinkinderen weet ik hoe belangrijk het is om voortdurend te blijven leren en ontwikkelen.

Binnen de GGD heb ik als manager een aantal jaren innovatie in mijn portefeuille gehad. Een zeer boeiende portefeuille. Ook die ervaring probeer ik in te zetten ten behoeve van de sportopleidingen van Fontys. Want net als ieder mens moet ook een organisatie zich continu blijven ontwikkelen en haar diensten en producten aanpassen en innoveren.

Sfeerafbeelding Fontys

“Net als ieder mens moet ook een organisatie zich continu blijven ontwikkelen en haar diensten aanpassen en innoveren.”